Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος ενετικών οχυρώσεων Χανίων (προμαχώνα San Salvatore και επιπρομαχώνα Santa Caterina) και ενοποίηση δυτικής τάφρου

​Ο Προμαχώνας San Salvatore βρίσκεται στη βόρειο – δυτική γωνία των ενετικώνοχυρώσεων, ο οποίος πήρε το όνομα από το ναό και τη Μονή του San Salvatore πουσώζεται στην περιοχή. Επάνω από τον προμαχώνα υπάρχει ο ομώνυμοςτετράπλευρος επιπρομαχώνας που κάλυπτε, μαζί με το Φρούριο Φιρκά, την περιοχήτης θάλασσας και ένα τμήμα της δυτικής πλευράς των οχυρώσεων.

Το έργο «Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος ενετικών οχυρώσεων Χανίων (προμαχώνα San Salvatore και επιπρομαχώνα Santa Caterina) και ενοποίηση δυτικής τάφρου», εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 15/10/2010 – 28/2/2014 και προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων).

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, σε συνέχεια παλαιότερων εργασιών, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του βορειοδυτικού τμήματος των ενετικών οχυρώσεων, που περιλαμβάνουν τον προμαχώνα San Salvatore και τον επιπρομαχώνα Santa Caterina. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί, στερέωση και αποκατάσταση της τοιχοποιίας με συντήρηση λίθων, ενέματα, λιθοσυραφές, ανακτήσεις και συμπληρώσεις όπου ήταν απαραίτητο, κλπ. Έγιναν επίσης εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο με καθαρισμούς, απομάκρυνση νεωτερικών κτισμάτων και υλικών, αποχωμάτωση στην περιοχή της τάφρου, διαμορφώσεις, καθώς και παραγωγή ενημερωτικού υλικού.    

  Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου συνέβαλαν στη διατήρηση του μνημείου και παραδόθηκε ο χώρος αποκατεστημένος και επισκέψιμος, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των ενετικών οχυρώσεων της πόλης και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.  


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμο ύ και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", ΕΣΠΑ 2007-2013

Έταιρος: Επιστημονική Επιτροπή Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης​

Ημερομηνία:

15/10/2010 - 28/02/2014

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μιχάλης Ανδριανάκης
Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​​     

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2010
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις