Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διδακτική αποκατάσταση του Χορηγικού μνημείου του Νικία
Το χορηγικό μνημείο του Νικία ήταν ναόσχημο, δωρικού ρυθμού και εντοπίζεται αμέσως νότια από τη νοτιοανατολική γωνία της στοάς Ευμένους. Από την χορηγική επιγραφή, στην οποία αναφέρεται ο Νικίας Νικοδήμου (χορηγός) που κέρδισε στους αγώνες διθυράμβου με χορωδία παίδων επί άρχοντος Νεαίχμου, το μνημείο χρονολογείται το 320/19 π.Χ. Κατά το τέλος της αρχαιότητας, πιθανότατα λίγο πριν ή αμέσως μετά την επιδρομή των Ερούλων (τον 3ο αι. μ.Χ.), τα περισσότερα μέλη της ανωδομής του αποτέλεσαν το δομικό υλικό της υστερορρωμαϊκής Πύλης της Ακρόπολης.
Το μνημείο έχει κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά: εκτός από τον κροκαλοπαγή και τον ακροπολίτη λίθο για τα θεμέλια, έχει χρησιμοποιηθεί ο πωρόλιθος και το πεντελικό μάρμαρο. Από τους πρώτους μελετητές του μνημείου είχε ταυτιστεί μεγάλος αριθμός διάσπαρτων μελών. Κατά τη δεκαετία του 1980 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά εντός του μνημείου ενός τυμπάνου κίονα από το Ιερό του Διονύσου και ενός κιονόκρανου από την Αρχαία Αγορά. Έως το 2008 συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν ακόμη 18 ταυτισμένα μέλη στο μνημείο, που είχαν παραμείνει σε διάφορα σημεία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και των κλιτύων της (σε αποθήκη, στο εργοτάξιο του Παρθενώνα και σε λιθοσωρούς διασπάρτων). Για την σαφέστερη κατανόησή του, υλοποιήθηκε η διδακτική τοποθέτηση των μελών στον ανατολικό, νότιο και δυτικό τοίχο του μνημείου, ο οποίος συμπληρώθηκε με χυτό υλικό, ανάλογα με την αρχική τους θέση στο μνημείο. Τα δύο τμήματα του τυμπάνου, αν και δεν προέρχονται από την ίδια όψη, έχουν τοποθετηθεί στη πρόσοψη του μνημείου που ανοίγει προς τα δυτικά, ενώ προτάθηκε και μια συναρμογή θριγκού (γείσο με τους δύο λίθους τριγλύφων και μετωπών). Τέλος, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε ενημερωτική δίγλωσση πινακίδα για το κοινό.
Με την ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε η καλύτερη κατανόηση του μνημείου από τον επισκέπτη του αρχαιολογικού χώρου. 


Χρηματοδότης: Τακτικός Προϋπολογισμός​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/03/2011 - 30/11/2011

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Σταυρούλα Σαμαρτζίδου
Αρχαιολόγος

Τηλέφωνο: +30 210 92 38 470

Βιβλιογραφία:

  • W. B. Dinsmoor, The Choragic Monument of Nikias, American Journal of Archaeology, 14, 1910, 459-484.
  • J. Travlos, s.v.Nikias Monument, in Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London, 1971, 357-360.
  • R.F. Townsend, Aspects of Athenian Architectural Activity in the Second Half of the Fouth Century B.C., 1982, University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., 1983, 198-226.

Θέμα:

Αρχαιότητες, Πολιτισμός

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις