Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εκδήλωση «Ο Πειραιάς σε σταθερή τροχιά»
Η Αττικό Μετρό ΑΕ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Ο Πειραιάς σε σταθερή τροχιά»,την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, στο Κτήριο Ξυλαποθήκη, Πύλης 8 στον Πειραιά.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων βρέθηκε την τελευταία 6ετία αντιμέτωπη με μίαμεγάλη πρόκληση. Επρεπε να χειριστεί ταυτόχρονα δύο μεγάλα έργα, την κατασκευή των επεκτάσεων τουΜετρό και του ΤΡΑΜ προς τον Πειραιά. Ηταν τα μεγαλύτερα έργα που εκτελέστηκαν το διάστημα αυτόστην Αττική. Το καθένα είχε τις ιδιαιτερότητές του και έπρεπε να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο από όλες τις πλευρές. Πολιτικοί Μηχανικοί, μεταλλειολόγοι και αρχαιολόγοι, τεχνίτες ανασκαφής καιχειριστές μηχανημάτων, τοπογράφοι και αρχιτέκτονες κινήθηκαν σε κοινή τροχιά συνδράμοντας στην
ολοκλήρωση των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων υποδομής, που θέτουν πλέον τον Πειραιά «σε σταθερή τροχιά».
Οι ανασκαφές του Μετρό χαρακτηρίζονται από την μεγάλη έκταση των σκαμμάτων που έφταναν σεμεγάλο βάθος. Ως συνέπεια, διενεργήθηκε μία δύσκολη ανασκαφή σε ένα εκτεταμένο υπόγειο αρχαίοδίκτυο υδρευτικών κατασκευών, που απέδωσαν πλήθος ευρημάτων. Αναπάντεχη ήταν η εύρεση σταπηγάδια άφθονων ιδιαίτερα σπάνιων ξύλινων αντικειμένων. Λόγω της ευαισθησίας του υλικού έπρεπε νααντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Το άλλο έργο, αυτό του ΤΡΑΜ, έχει δρομικό χαρακτήρα. Επρεπε
επομένως να διερευνηθούν μεγάλες εκτάσεις σε μήκος. Με τον τρόπο αυτό η ανασκαφή διέτρεξε τονΠειραιά, όχι μόνο χωρικά, αλλά και χρονικά, σαν μια τομή που τέμνει την ιστορία της πόλης, από τηνίδρυσή της στην κλασική περίοδο, τη συρρίκνωση των βυζαντινών χρόνων και την επανίδρυση της πόλης στους νεώτερους χρόνους.
Η αγαστή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων συνέβαλε ώστε η ανασκαφική έρευνα να συμβαδίσει με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού έργου και να ελαχιστοποιήσει κατά το δυνατόν τις
επιπτώσεις στην εκτέλεση των εργασιών. Σημαντικό όφελος αποτελεί το πεδίο εκτεταμένης καιπρωτοπόρου διεπιστημονικής έρευνας, παράγοντας νέα επιστημονικά συμπεράσματα. Τα συμπεράσματααυτά παρουσιάζονται σε συνέδρια και δημοσιεύονται σε εκδόσεις. Επιπλέον, η ιστορία της πόλης όπως συντίθεται μέσα από τις νέες αρχαιολογικές πληροφορίες, αναδεικνύεται μέσω της οργάνωσηςπεριοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων.
Στην εκδήλωση «Ο Πειραιάς σε σταθερή τροχιά» θα παρουσιαστεί η πορεία προς την ολοκλήρωσητων δύο μεγάλων συγκοινωνιακών έργων υποδομής, καθώς δεδομένα της αρχαιολογικής έρευνας. Επίσης,θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό δύο από τα σημαντικότερα ευρήματα των ανασκαφών.


Ημερομηνία:

30/05/2018 - 30/05/2018

Ώρα Έναρξης:

19:00

Τόπος:

  • Πειραιάς, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00,
στο Κτήριο Ξυλαποθήκη, Πύλης 8 στον Πειραιά

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις