Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄Φάση)

​​​​dimosiotita_Praxis_Nicopolis.jpg


 

Το Θέατρο της Νικόπολης στην Πρέβεζα, που έχει αποκαλυφθεί σε σημαντικό βαθμό με τις πρόσφατες εργασίες, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά αρχαία θέατρα του ελλαδικού χώρου και από τα ελάχιστα αμιγώς ρωμαϊκά. 

Theatro_Nikopolis_prin2012.jpg
 

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται την περίοδο αυτή στο θέατρο της Νικόπολης συμπληρώνουν τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του από την Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης της ΔΙΠΚΑ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007–2013) στο πλαίσιο της Πράξης «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μ. Θεάτρου Νικόπολης (Α΄ Φάση)»: πραγματοποίηση των απαραίτητων ανασκαφικών τομών με τις οποίες προσδιορίστηκε η κατάσταση διατήρησης του, απομάκρυνση επικίνδυνων καταπεσμένων όγκων, αποκατάσταση αρκετών τοιχοποιιών του, εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών, παραχώρηση δημοτικής έκτασης περιμετρικά του μνημείου, τοποθέτηση περίφραξης και δημιουργία διαδρομής περιήγησης πέριξ του μνημείου και ενημερωτικές πινακίδες, μεταξύ των οποίων και ειδική για ΑΜΕΑ (Braille). Οδηγός διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.academia.edu/25775114/The_Theater_of_Nicopolis_Monuments_of_Nicopolis_11_

Theatro_Nikopolis_ 2015.jpg
 

NpinakidesTheatrou.jpg
 

Το εν εξελίξει Έργο «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μ. Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 2.800.000,00 €. Η εν λόγω Πράξη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» και περιλαμβάνει τέσσερα Υποέργα. Δύο υλοποιούνται με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πρέβεζας (ΥΕ.1,ΥΕ.4), ενώ τα άλλα δύο Υποέργα (ΥΕ.2-ΥΕ.3) από την ΔΑΑΜ. Με το Υποέργο 2 θα κατασκευαστεί προσωρινή αντιστήριξη στο σκηνικό οικοδόμημα, ενώ με τα Υποέργα 3 και 4 θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη στερέωση, συντήρηση και ανάταξη των αναλημματικών τοίχων του Θεάτρου.

Theatro_Nikopolis 2019_ekseliksi_ ergasiwn.jpg
 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εργασίες Προστασίας- συντήρησης και αποκατάστασης Μεγάλου  Θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης (Β΄ Φάση)» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πρέβεζας, πραγματοποιούνται εργασίες που αποσκοπούν στην καλύτερη αναγνωσιμότητα του μνημείου με την ολοκλήρωση των αποχωματώσεων και ανασκαφών στο εσωτερικό του, τη σύνταξη των απαραίτητων τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων, τη αποκατάσταση της σκηνής και τμήματος του ανατολικού παρασκηνίου, αλλά και την επίτευξη της προσβασιμότητας στο εσωτερικό του, ώστε να αποδοθεί στο κοινό στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Οι εργασίες υλοποιούνται βάσει των εγκεκριμένων – μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ – μελετών: «Μελέτη συνολικής ανάδειξης Μ. Θεάτρου Νικόπολης (Α' Φάση)» που εκπονήθηκε από την Ε.Ε. Νικόπολης και «Μελέτη αποκατάστασης ρωμαϊκού Θεάτρου Νικόπολης», που παραχωρήθηκε στο ΥΠΠΟΑ από το Σωματείο «Διάζωμα», καθώς και σειρά υποστηρικτικών μελετών και τεχνικών εκθέσεων της ΕΦΑ Πρέβεζας.

Οι προβλεπόμενες εργασίες, ανά Υποέργο και ανά διακριτό τμήμα, έχουν ως εξής: 

Υποέργο 1 «Εργασίες Προστασίας- συντήρησης και αποκατάστασης Μεγάλου  Θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης (Β΄ Φάση)»:

Εργασίες πεδίου. Αποψιλώσεις και καθαρισμοί. Ανάδειξη περιγραμμάτων τοιχοποιιών. Αποχωματώσεις στο κάτω κοίλο, στην ορχήστρα, εντός και νότια της σκηνής, κατάντι των αναλημμάτων. Διερευνητικές τομές όπου απαιτηθεί. Τροποποίηση υπάρχουσας μεταλλικής ράμπας. Απομάκρυνση καταπεσμένων τοιχοποιιών.

Theatro_Nikopolis_2018_ekseliksi ergasiwn_pediou.jpg 


 

Εργασίες προστασίας και ανάδειξης.Προσωρινές αντιστηρίξεις. Συντηρήσεις, στερεώσεις, μερική αποκατάσταση τοιχοποιιών (αρμολογήματα, capping, συμπληρώσεις, συρραφή ρωγμών, αποκαταστάσεις όψεων) σε τμήματα του κεντρικού και δυτικού τμήματος της περιμετρικής τοιχοποιίας της στοάς, σημειακά στις υποδομές του κοίλου, στον περιμετρικό αναλημματικό τοίχο, στις αντηρίδες, καθώς και σημειακά στις τρεις εισόδους και στη νότια τοιχοποιία της σκηνής. Στερέωση και συντήρηση των σωζόμενων επιχρισμάτων στο δυτικό τμήμα της περιμετρικής στοάς, στο κεντρικό vomitorium και όπου αλλού, πιθανώς, αποκαλυφθούν. Εργασίες συγκόλλησης λίθινων αρχιτεκτωνικών μελών, όπου κριθεί απαραίτητο και συντηρήσεις κινητών ευρημάτων. Επαναφορά κεκλιμένου τοίχου του ανατολικού παρασκηνίου στην κατακόρυφο. Εργασίες διαμόρφωσης των διαδρόμων της περιμετρικής στοάς και του μέσου διαδρόμου του κοίλου. Εργασίες επίχωσης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Theatro_Nikopolis_ekseliksi_apokatastasis_2018.jpg
 

Έρευνα-τεκμηρίωση-πληροφόρηση. Εκπόνηση σειράς συμπληρωματικών μελετών:

 • Μελέτη εφαρμογής αντιστήριξης σκηνικού οικοδομήματος
 • Μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης αναλημμάτων
 • Τεύχη δημοπράτησης αντιστήριξης σκηνικού οικοδομήματος
 • Τεύχη δημοπράτησης αποκατάστασης αναλημμάτων
 • Συμπληρωματική γεωτεχνική μελέτη στο κοίλο
 • Τεχνική έκθεση απομάκρυνσης καταπεσμένων όγκων
 • Συρματοκοπή επιλεγμένων καταπεσμένων όγκων
 • Τεχνική έκθεση διαμόρφωσης κοίλου
 • Τεχνική έκθεση αποκατάστασης νότιας όψης σκηνικού οικοδομήματος
 •  Ενημερωτικό φυλλάδιο
 • Προβολή του έργου με ιστοσελίδα (https://actianicopolisarchaeopark.gr), ημερίδα και συνέδριο. 

​ Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού:

 • Κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας χαμηλού ύψους ΑΜΕΑ
 • Κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας επισκεπτών
 • Κατασκευή ξύλινου φυλακίου – εκδοτηρίου
 • Αντικατάσταση δύο υφιστάμενων μεταξοτυπιών πινακίδων

Λοιπές εργασίες:

 • Προμήθεια μηχανημάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Μίσθωση υπηρεσιών (λ.χ. χημικών wc)
 •  Δαπάνες για λειτουργικές ανάγκες του εργοταξίου (λ.χ. πληρωμή εργοταξιακού ρεύματος).

Υποέργο 2 «Εργασίες αντιστήριξης των τοιχοποιιών του σκηνικού οικοδομήματος του Μ. Θεάτρου αρχαίας Νικόπολης». Θα υλοποιηθούν βάσει της εγκεκριμένης «Στατικής μελέτης προσωρινής αντιστήριξης τοιχοποιιών σκηνής και παρασκηνίων Μ. Θεάτρου Νικόπολης» και αφορούν την κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης στο σκηνικό οικοδόμημα. 

Υποέργο 3 «Εργασίες ανάταξης των αναλημματικών τοίχων του Θεάτρου της Νικόπολης». Αφορά στη διασφάλιση, με ειδικές κατασκευές, του δυτικού αναλήμματος και της εισόδου του και του ανατολικού αναλήμματος.

Υποέργο 4 «Προμήθεια, τοποθέτηση τεχνητού λίθου και στερέωση-συντήρηση των αρχαίων λίθων των αναλημματικών τοίχων του Θεάτρου Νικόπολης». Αφορά στη αποκατάσταση των αναλημμάτων, βάσει ειδικής μελέτης, με τεχνητούς λίθους και την προσαρμογή τους στους αρχαίους που θα συντηρηθούν.

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών η εικόνα του μνημείου θα έχει εμφανώς αλλάξει και θα αποδοθεί στο κοινό. 

Ημερομηνία:

03/03/2017 - 31/05/2020

Τόπος:

 • Νικόπολη, Πρέβεζας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ομάδα Επίβλεψης

Ε.Α. Παυλίδης, Αρχαιολόγος,  Υπεύθυνος Υποέργου -         Επικεφαλής ομάδας Επίβλεψης​ -Υπεύθυνος Εργασιών Πεδίου

Κ. Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Υποέργου - Αναπληρωτής Επικεφαλής ομάδας Επίβλεψης   Υπεύθυνος τεχνικών εργασιών και εργασιών στερεώσεων και αποκαταστάσεων

Α.Τρανουλίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπεύθυνος τεχνικών εργασιών και εργασιών στερεώσεων και αποκαταστάσεων

Λ. Λεοντάρης,Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής υπέυθυνος τεχνικών εργασιών και εργασιών στερεώσεων και αποκαταστάσεων

Ε. Κλειδάς, Συτηρητής έργων τέχνης, Υπεύθυνος εργασιών συντηρήσεων

Δ. Ισαακίδου, Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη εργασιών πεδίου

Α. Γιοβανοπούλου, Αρχαιολόγος, Υπεύθυνη τήρησης διαδικασιών ΕΣΠΑ

Π. Μπάρκα υπεύθυνη τήρησης ημερολόγιου έργου (αναπληρώτρια Δ. Ισαακίδου) 

Επιστημονικό Προσωπικό έργου

Σ. Οικονόμου, Αρχαιολόγος (-2020)

Ε. Σαρρή, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θ. Λάμπρου, Τοπογράφος Μηχανικός

Α. Κωνσταντάκη Αρχαιολόγος(-2019)​

Σ. Τόμπρα, Αρχαιολόγος (-2019)

Α. Παταρίδου, Οικονομολόγος (-2019)

Γ. Παπακίτσος, ΤΕ πολιτικός Μηχανικός

Γ. Τσιώπου ΔΕ, Συντηρήτρια

E. Σούφλα ΤΕ, Συντηρήτρια (-2019)

Θ. Αποστόλου,ΤΕ Συντηρήτης

Εργατοτεχνικό Προσωπικό έργου 

Ε. Αναστασίου (-2020)

Γ. Βοντίτσος (-2020)

Α. Βουλιστιώτης (-2019)

Ε. Γιαννάκης ​(-2019)

Χ. Γιαννοκώστας 

Ε. Γκούρλιας (-2020)

Α. Δώδος (-2019)

Δ. Κίτσης (-2019)

Σ. Κομπογιάννης (-2019)

Δ. Κοτζαμοράτογλου

Β. Κουρτίδης

Β. Κώττης (-2019)

Δ. Κίτσης (-2019)

Γ. Λάμπρος (-2019)

Γ. Λιόλιος (-2019)

Β. Λυμπερίου (-2019)

Κ. Μάκης (-2020)

Δ. Ντελλής​

Τ. Πανούσης

Ν. Πάνος (-2019)

Λ. Παπαδιώτης

Β. Παπαδόπουλος

Δ. Παπακώστας (-2019)

Ν. Παχούλας

Γ. Περδίκης (-2019)

Ι. Ρέτζος

Π. Ρούκου (-2019)

Σ. Σπύρου​ (-2019)

Α. Σταμούλης

Λ. Τόλης

Κ. Τσαντούλας (-2019)

Μ. Φαρμάκη

Κ. Φώτο​​ς (-2019)


 

Βιβλιογραφία:

 • K. Λ. Ζάχος - Ε.Α. Παυλίδης - Α. Τρανουλίδης, Το θέατρο της Νικόπολης , Αθήνα, 2015, 85

Θέμα:

Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Ανασκαφές

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν επιτρέπεται στην παρούσα φάση η προσέγ​γιση ​του μνημείου, παρά μόνο η περιμετρική θέασή του μέσω, ειδικής για το σκοπό αυτό, διαδρομής περιήγησης 

Έτος:

2017
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις