Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επιχορηγήσεις επαγγελματικών σχημάτων του ελευθέρου θεάτρου για θεατρική παραγωγή για την περίοδο 2019-2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε θεατρικά σχήματα που λειτουργούν με τη μορφή Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, για επιχορηγήσεις θεατρικών παραγωγών, απευθύνει το ΥΠΠΟΑ.

Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν θεατρικά σχήματα που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής θεατρικού έργου και έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές τα τελευταία τρία χρόνια.

 

Προϋποθέσεις:

-Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr/) για να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα αιτήματος. 

-Κάθε θεατρικό σχήμα μπορεί να υποβάλει μόνο ένα αίτημα επιχορήγησης για μία θεατρική παραγωγή.

-Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να παρουσιαστούν την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020 και ο ελάχιστος αριθμός των παραστάσεων είναι δεκαπέντε(15).

-Μετά τον κύκλο των παραστάσεων, τα επιχορηγημένα θεατρικά σχήματα οφείλουν να καταθέτουν εντός δύο μηνών καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της παραγωγής.

 

Ημερομηνία υποβολής αιτημάτων: Μέχρι και τις 12 Μαΐου 2019

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου του ΥΠΠΟΑ.

Ολόκληρη η προκήρυξη στο http://drasis.culture.gr/ 

Ημερομηνία:

29/03/2019 - 12/05/2019

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Θέατρο

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή αιτημάτων επιχορηγήσεων και αιγίδων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αντιμετώπισαν προβλήματα εξοικείωσης με την τεχνολογική εφαρμογή του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (εγγραφή - υποβολή αιτημάτων) ή με την σύνταξη και συλλογή της αιτούμενης από το ΥΠΠΟΑ τεκμηρίωσης,  εισέρχεται σε δεύτερη (και τελική) φάση από 1 έως 12/5/2019. Το σύνολο των αιτημάτων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων θα πρέπει να ολοκληρωθεί στη φάση αυτή. Οι εγγραφές σε αυτό θα συνεχίζονται χωρίς χρονικό περιορισμό.


Οποιοσδήποτε έλεγχος από την Υπηρεσία, των υποβαλλόμενων στοιχείων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων δεν εμποδίζει την υποβολή αιτήματος αιγίδας ή επιχορήγησης. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Δεν χρειάζεται οι φορείς να περιμένουν τον έλεγχο και τα αποτελέσματά του.

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις