Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επιχορηγήσεις ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την παραγωγή παράστασης περιόδου 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ομάδες κλασικού και σύγχρονου χορού, που λειτουργούν με τη μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, απευθύνει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα τους τη δυνατότητα παραγωγής έργου χορού και να έχουν παρουσιάσει μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο ένα αίτημα επιχορήγησης για μία παραγωγή.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε παραστάσεις της χειμερινής περιόδου 2019-2020, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2020.

 

Γενικοί όροι:

- Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν το ποσόν της επιχορήγησης που αιτούνται επιλέγοντας μία από τις κατηγορίες 15.000, 25.000 και 35.000 ευρώ. Αν καταθέτουν πρόταση για τη 2η ή 3η επαγγελματική τους παραγωγή, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μόνο την πρώτη κατηγορία, των 15.000 ευρώ.

-Οι ομάδες χορού υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση του περιεχομένου της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως προβλέπεται από το νόμο.

- Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν για την περίοδο 2019-2020, μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων, οφείλουν να καταθέσουν, εντός δύο μηνών, καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της επιχορηγημένης παραγωγής.

-Τα επιχορηγημένα σχήματα της περιόδου 2018-2019, που δεν κατέθεσαν τον απολογισμό τους εγκαίρως ή δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους, χάνουν το δικαίωμα αίτησης για επιχορήγηση στην τρέχουσα περίοδο.

 

Διαδικασία 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Πύλης ( http://drasis.culture.gr/ )

 

Ημερομηνίες υποβολής: από 29 Μαρτίου μέχρι και τις

12 Μαΐου 2019

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού του ΥΠΠΟΑ.

 

Αναλυτικά, ολόκληρη η προκήρυξη http://drasis.culture.gr/ 

 

Ημερομηνία:

29/03/2019 - 12/05/2019

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή αιτημάτων επιχορηγήσεων και αιγίδων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αντιμετώπισαν προβλήματα εξοικείωσης με την τεχνολογική εφαρμογή του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (εγγραφή - υποβολή αιτημάτων) ή με την σύνταξη και συλλογή της αιτούμενης από το ΥΠΠΟΑ τεκμηρίωσης,  εισέρχεται σε δεύτερη (και τελική) φάση από 1 έως 12/5/2019. Το σύνολο των αιτημάτων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων θα πρέπει να ολοκληρωθεί στη φάση αυτή. Οι εγγραφές σε αυτό θα συνεχίζονται χωρίς χρονικό περιορισμό.


Οποιοσδήποτε έλεγχος από την Υπηρεσία, των υποβαλλόμενων στοιχείων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων δεν εμποδίζει την υποβολή αιτήματος αιγίδας ή επιχορήγησης. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Δεν χρειάζεται οι φορείς να περιμένουν τον έλεγχο και τα αποτελέσματά του.


Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις