Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014 - 2020: «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης».

Η Πράξη περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κοίλο, στα αναλήμματα και στην ορχήστρα του θεάτρου, και ειδικότερα: εργασίες πεδίου (αρχαιολογικές διερευνητικές εργασίες, αποψιλώσεις, καθαρισμοί, επιχωματώσεις, αποχωματώσεις και λοιπές διαμορφώσεις), εργασίες προστασίας και ανάδειξης (σωστικά μέτρα συντήρησης, εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, εργασίες λάξευσης, συντήρησης και συγκόλλησης λίθων κ.ά.). Επιπρόσθετα, στην πράξη περιλαμβάνονται η φωτογραφική και τοπογραφική τεκμηρίωση του μνημείου, καθώς επίσης και ενέργειες για τη δημοσιότητα (διοργάνωση ημερίδας) και την πληροφόρηση του κοινού (πινακίδες με πληροφοριακό υλικό, έκδοση ενημερωτικού εντύπου - και σε γραφή Braille). Στην Πράξη εντάσσεται και η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών για την εξειδίκευση των επεμβάσεων.

 

Η υλοποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Σπάρτης"  θα αναδείξει συνολικά το μοναδικό αυτό μνημείο και, δεδομένων των προβλημάτων στατικού, αρχιτεκτονικού και αισθητικού χαρακτήρα, θα επιλύσει τα κρίσιμα θέματα της συντήρησης και προστασίας του, προκειμένου να αναδειχθεί και να καταστεί ασφαλώς επισκέψιμο και λειτουργικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014 - 2020",  ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 29/12/2023.​​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

31/12/2020 - 29/12/2023

Τόπος:

  • Σπάρτη, Λακωνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Πολιτιστική Διαχείριση, Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Αρχαιότητες, Αρχαιολογικοί χώροι

Ετικέτες:

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις