Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2021 - 2027: «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης».

Η Πράξη περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κοίλο, στα αναλήμματα και στην ορχήστρατου θεάτρου, και ειδικότερα: εργασίες πεδίου (αρχαιολογικές διερευνητικέςεργασίες, αποψιλώσεις, καθαρισμοί, επιχωματώσεις, αποχωματώσεις και λοιπέςδιαμορφώσεις), εργασίες προστασίας και ανάδειξης (σωστικά μέτρα συντήρησης,εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, εργασίες λάξευσης, συντήρησης καισυγκόλλησης λίθων κ.ά.). Επιπρόσθετα, στην πράξη περιλαμβάνονται η φωτογραφικήκαι τοπογραφική τεκμηρίωση του μνημείου, καθώς επίσης και ενέργειες για τηδημοσιότητα (διοργάνωση ημερίδας) και την πληροφόρηση του κοινού (πινακίδες μεπληροφοριακό υλικό, έκδοση ενημερωτικού εντύπου - και σε γραφή Braille). ΣτηνΠράξη εντάσσεται και η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών για την εξειδίκευση τωνεπεμβάσεων.

 

Η υλοποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Σπάρτης" θα αναδείξει συνολικά το μοναδικό αυτό μνημείο και, δεδομένων τωνπροβλημάτων στατικού, αρχιτεκτονικού και αισθητικού χαρακτήρα, θα επιλύσει τακρίσιμα θέματα της συντήρησης και προστασίας του, προκειμένου νααναδειχθεί και να καταστεί ασφαλώς επισκέψιμο και λειτουργικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021 - 2027",  ανέρχεται στο ποσό των1.600.000,00€. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 18/01/2024.​​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

31/12/2020 - 18/01/2024

Τόπος:

  • Σπάρτη, Λακωνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Πολιτιστική Διαχείριση, Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Αρχαιότητες, Αρχαιολογικοί χώροι

Ετικέτες:

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις