Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Workshop Smart Eye – Εργαστήριο διάδοσης γνώσης»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (ΕΦΑΠΕΘ), το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (PersLab) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Infoδημ-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, διοργάνωσαν την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023 Workshop με τίτλο:

 

Workshop Smart Eye – Εργαστήριο Διάδοσης Γνώσης

 

Παρουσιάστηκε η καινοτόμος και έξυπνη μεθοδολογία/εφαρμογή οπτικοποίησης μη ορατών αρχαιοτήτων του ερευνητικού έργου Smart Eye.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Smart Eye, οι διαδικασίες και τα στάδια ανάπτυξης του ερευνητικού έργου και της εφαρμογής.

Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου περιέλαβε την επιτόπια επίδειξη της εφαρμογής στον αρχαιολογικό χώρο της Τράπεζας της Θέρμης.

 

 

 Το Workshop πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ της Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) [κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00023 (MIS 5056205)] και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

11/05/2023 - 11/05/2023

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Έτος:

2023
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις