Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση και εκθεσιακή αναβάθμιση Οικίας Γιαννούλη Χαλεπά

​Το κτήριο που αποτέλεσε την οικία του ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ βρίσκεται στον οικισμό Πύργο, της Κοινότητας Πανόρμου, στο νησί της Τήνου και στεγάζει πλέον το ομώνυμο Μουσείο. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 726/24-12-1968) και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 "Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". Μαζί με το Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών, που βρίσκεται στο όμορο οικόπεδο, δημιουργούν έναν πόλο ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας καθώς εκτίθενται σε αυτούς αυθεντικά έργα μεγάλης αξίας ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσεται, προβάλλεται και αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της περιοχής. Την μέριμνα του Μουσείου έχει αναλάβει το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων (ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ) είναι εταίρος στην Πράξη «SUB. 5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5202513) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU), με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Στο Πλαίσιο της Πράξης η ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ έχει αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου με α/α 4 «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο». Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου είναι η αποκατάσταση της οικίας προκειμένου να αρθούν τα οικοδομικά προβλήματα που παρουσιάζονται και να αναδειχθούν επαρκώς η αυθεντικότητα και η ιστορικότητά της μέσα από την σωστή προβολή των εκθεμάτων και του κινητού εξοπλισμού της. Ειδικότερα θα γίνουν επεμβάσεις δομητικής και μορφολογικής αποκατάστασης, όπως αρμολογήματα στις τοιχοποιίες, εξυγίανση του υφιστάμενου δώματος, εφαρμογή νέων επιχρισμάτων, συντήρηση/αντικατάσταση νέων κουφωμάτων, εργασίες βελτίωσης προσβασιμότητας με εγκατάσταση αναβατορίου ΑμεΑ στον εξωτερικό χώρο και εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της μουσειακής λειτουργίας των χώρων.  ​

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου είναι 454.134,61 ευρώ. Το έργο προγραμματίζεται να συμβασιοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023 και οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Για την υλοποίηση της Πράξης έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Τήνου, του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και του ΝΠΔΔ Δήμου Τήνου «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».

Logo_Ellada_2_0.png


 

Ημερομηνία:

09/03/2023 - 31/12/2025

Τόπος:

  • Τήνος, Κυκλάδων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Αρχιτεκτονική, Νεώτερος Πολιτισμός, Νεότερα μνημεία

Ετικέτες:

Έτος:

2023

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις