Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση αγγείων, λίθινων εργαλείων, μεταλλικών αντικειμένων και Μικροευρημάτων Συλλογής Κοζάνης
Η συντήρηση των αντικειμένων που προέρχονται από τις ανασκαφές των αρχαιολόγων που εργάζονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, γίνεται στα εργαστήρια της Συλλογής. οι εργασίες αφορούν: πλύσιμο, μηχανικό ή χημικό καθαρισμό και συντήρηση, συγκόλληση αντικειμένων.
- Λίθινα εργαλεία: 1000
- Όστρακα: 100 πλαστικά κασόνια
- Μικροευρήματα: 1000
- Αγγεία ή τμήματα αγγείων: 200
- Μεταλλικά: 500
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης σε μεγάλο μέρος του υλικού που φυλάσσεται στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης. Το υλικό αυτό είναι έτοιμο για σχεδίαση, καταγραφή και δημοσιεύση.

Κατά το 2001 συντηρήθηκε το υλικό της ανασκαφής στο Ξεροπήγαδο Κοιλάδας (προϊστορικό νεκροταφείο - Εγνατία Οδός), το υλικό της ανασκαφής στον προϊστορικό οικισμό στη θέση "Παλιάμπελα Ροδίτη" (Κοιλάδα μέσου ρου του ΑΛιάκμονα) και μέρος του υλικού της ανασκαφής στην προϊστορική θέση Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας (Κίτρινη Λίμνη - Εγνατία Οδός).

Ημερομηνία:

01/01/2000 - 31/12/2003

Τόπος:

  • Κοζάνη, Κοζάνης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αρετή Χονδρογιαννη-Μετόκη
Αρχαιολόγος

Ετικέτες:

Έτος:

2000
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις