Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων»
​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή Αναδόχου, στον οποίο θα ανατεθεί η «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» (MIS 5035364)

 

Ημερομηνία:

25/05/2022 - 14/06/2022

Τόπος:

  • Αιανή, Κοζάνης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

24/05/2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις