Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


​Αποδοχή των υπ΄αρ. 1/15-06-2022, 2/07-07-2022, 3/26-07-2022 πρακτικών και την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κωδ. 157849) «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

​Αποδοχή των υπ΄αρ.  1/15-06-2022, 2/07-07-2022, 3/26-07-2022 πρακτικών και την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κωδ. 157849)  «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»  Δημοσίου Διαγωνισμού με ανοιχτή  διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με Προϋπολογισμό κατωτέρου του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής», της Ομώνυμης Πράξης  που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».με κωδικό  ΟΠΣ 5035343, στον κωδικό αριθμό  2020ΕΠ00510005 της ΣΑΕΠ0051 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.​

Ημερομηνία:

05/08/2022 -

Τόπος:

  • Κοζάνη, Κοζάνης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

05/08/2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις