Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


​Απόφαση Απόρριψης προσφοράς για το τμήμα Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων για την ενίσχυση του υφιστάμενου στεγάστρου στο χώρο Σπίτι με τις Σκάλες» της Διακήρυξης αρ. 02/2023 ​του Υποέργου 4​
Απόφαση Απόρριψης προσφοράς για το τμήμα Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων για την ενίσχυση του υφιστάμενου στεγάστρου στο χώρο Σπίτι με τις Σκάλες», της διακήρυξης 2/2023 του Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Στοιχείων» με την Ανοικτή Διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, του Υποέργου 4 «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Στοιχείων» του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής», της Ομώνυμης Πράξης  που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό  ΟΠΣ 5035343, στον κωδικό αριθμό  2020ΕΠ00510005 της ΣΑΕΠ0051 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων​

Ημερομηνία:

02/05/2023 -

Τόπος:

  • Κοζάνη, Κοζάνης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

02/05/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις