Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επιχορηγήσεις 1.336.116 ευρώ για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού

​Επιχορηγήσεις ύψους 1.336.116 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που απαντούν σε πέντε διαφορετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, της 16ης Ιανουαρίου 2020, που απευθύνονταν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς για τη στήριξη και ανάδειξη δράσεων του σύγχρονου πολιτισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά τη διάρκεια του 2020. Οι προσκλήσεις δεν απευθύνονταν σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς. Διευκρινίζεται επίσης, ότι οι προσκλήσεις δεν αφορούσαν αιτήματα επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και υποδομών.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη ευχαριστεί θερμά τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ, καθώς και τα μέλη όλων των Ομάδων Εργασίας, που εργάστηκαν αμισθί και εν μέσω της πανδημίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το έργο τους.

Σημειώνεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, τα αρχικά χρονοδιαγράμματα πολλών δράσεων δεν κατέστη ή δεν καθίσταται δυνατόν να τηρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς υλοποίησης που λαμβάνουν την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ θα κληθούν να υποβάλουν, όπου χρειάζεται, επικαιροποιημένα στοιχεία (χρόνος και χώρος διεξαγωγής δράσης) σε ό,τι αφορά την πρότασή τους.

 

Αναλυτικότερα ανακοινώνονται οι επιχορηγήσεις για τις ακόλουθες προσκλήσεις:

-Δράσεις εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας, σχεδίου και μουσείων σύγχρονου πολιτισμού. Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε 38 αιτήματα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Επιχορηγούνται τα 26.  Συνολικό ποσό επιχορηγήσεων: 361.445 ευρώ.

- Δράσεις στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων. Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε 35 προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογήθηκαν θετικά 31. Συνολικό ποσό επιχορηγήσεων: 470.000 ευρώ.

-Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα που προωθούν τις διεθνείς συνέργειες και την εξωστρέφεια του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Η Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των προτεινόμενων δράσεων με τα κριτήρια και τους σκοπούς της προκήρυξης, γνωμοδότησε θετικά για την ενίσχυση 18 δράσεων από τα 30 αιτήματα που κατατέθηκαν. Συνολικό ποσό  επιχορηγήσεων: 217.000,00 ευρώ

-Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για την προαγωγή της καθολικής προσβασιμότητας των ΑμεΑ στον Πολιτισμό. Η ομάδα εργασίας γνωμοδότησε θετικά για την ενίσχυση 22 από τους 28 φορείς. Συνολικό ποσό επιχορηγήσεων: 228.171 ευρώ.

-Φιλαρμονικές. Η ομάδα εργασίας εξέτασε 11 αιτήματα  δράσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Γνωμοδότησε θετικά για  την ενίσχυση των 8. Συνολικό ποσό επιχορηγήσεων: 59.500 ευρώ.

Ακολουθούν αναλυτικές λίστες και πίνακες με τους επιχορηγούμενους και τα ποσά:

 

 1. Επιχορηγήσεις δράσεων Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας, Σχεδίου και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού.

 

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας (όπως αυτή ορίστηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΑΦΜΣΠ/ΤΕΤΑΦΣ/163855/3601/273/113/3.4.2020 και με ΑΔΑ: ΩΖ6Ω4653Π4-ΟΞΟ Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού) είναι τα ακόλουθα:

1. Ανδρέας Γιακουμακάτος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ

2. Νικόλαος Ναυρίδης, εικαστικός - αρχιτέκτονας, καθηγητής ΑΣΚΤ

3. Σταματία Χατζηνικολάου, ιστορικός - εθνολόγος, επίτιμη προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)

4.  Δάφνη-Ειρήνη Βιτάλη, ιστορικός τέχνης-επιμελήτρια ΕΜΣΤ

5. Αντώνιος Σκλεπάρης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας & Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού, ως συντονιστής και ο Κωνσταντίνος Βραχνός, ως γραμματέας της Ομάδας Εργασίας.

Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε θετικά για παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ στους παρακάτω φορείς: 

1.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 20.000€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία "DOCUMATISM" για τη δράση με τίτλο: "the AfςoGreeks"

2.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 17.000€ (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία "LINE CULTURE" για τη δράση με τίτλο: "Platforms Project - Independent Art Fair 2020"

3.Επιχορήγηση ύψους 6.700€ (έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "PIXEL 19" για τη δράση: "Athens Photo World"

4.Επιχορήγηση ύψους 15.000€ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "SKEPTIK ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ" για τη δράση: "Δομές συναισθημάτων"

5.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 7.645€ (επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "A-DASH" για τη δράση: "Λυπίου: εικαστική έκθεση και παρέμβαση στην οδό Ασκληπιού για τη φωνή των θηλυκών ταυτοτήτων στο δημόσιο χώρο με αφετηρία το έργο της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ"

6.Επιχορήγηση ύψους 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) στο Πολιτιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" για τη δράση με τίτλο: "Διοργάνωση 9ης Biennale με θέμα "Οι γειτονιές του κόσμου"»

7.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 45.000€ (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" για τη δράση με τίτλο: "ATHENS PHOTO FESTIVAL 2020"

8.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 10.000€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - Μη Κυβερνητική Οργάνωση "ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖ ΠΡΟΤΖΕΚΤΣ" για τη δράση με τίτλο: "Στην άκρη της γλώσσας"

9.Επιχορήγηση ύψους 17.000€ (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) στο Σωματείο "ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" για τη δράση με τίτλο: "Υποστήριξη του καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού έργου των εικαστικών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Γενική ή Ειδική, Δημόσια και Ιδιωτική"

10.Επιχορήγηση ύψους 10.000€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) στο Καλλιτεχνικό Σωματείο "Ένωση Ελλήνων Χαρακτών" για τη δράση με τίτλο: "Project / Νέοι καλλιτέχνες"

11.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 16.000€ (δεκαέξι χιλιάδων ευρώ) στο Σωματείο "ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ AICA ΕΛΛΑΣ" για τη δράση με τίτλο: "Θεωρήματα ΙΙ: Περί Ιστορίας – Theorems II: On History"

 12. Επιχορήγηση ύψους 12.000€ (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) στο Σωματείο "Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης" για τη δράση με τίτλο: "Προώθηση της Ιστορίας της Τέχνης"

13.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 10.000€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ex situ" για τη δράση με τίτλο: "Ο Εσωτερικός παλμός. Η δύναμη της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής"

14.Επιχορήγηση ύψους 7.000€ (επτά χιλιάδων ευρώ) στο Ίδρυμα Αγγέλου και Λητώς Κατακουζηνού για τη δράση με τίτλο: «"Ανέστιοι" από τα χρόνια του Τρωϊκού Πολέμου μέχρι τις μέρες μας»

15.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 20.000€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΟΠΕΝ ΧΑΟΥΣ ΓΚΡΙΣ" (OPEN HOUSE GREECE) για τη δράση με τίτλο: "OPEN HOUSE Athens/Thessaloniki 2020"

16.Επιχορήγηση ύψους 12.000€ (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "3 137" για τη δράση με τίτλο: "Συντελεστής δόμησης"

17.Επιχορήγηση ύψους 20.000€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "K-GOLD TEMPORARY GALLERY" για τη δράση με τίτλο: "Sleeping with a tiger"

18.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 20.000€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "RUNONART" για τη δράση με τίτλο: "IDENTITY IN BETWEEN|ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ"

19.Επιχορήγηση ύψους 12.000€ (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "φωτογραφικής – καλλιτεχνικής δράσης" για τη δράση με τίτλο: "ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΡΙΣΗ: Ο ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΕΑΥΤΟΣ"

20.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 22.500€ (είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) στο "ΙΔΡΥΜΑ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ" για τη δράση με τίτλο: «"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 2020 "ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Σταύρος Κοτσιρέας-Sir Peter Blake"»

21.Επιχορήγηση ύψους 10.000€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) στο "ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚ. Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" για τη δράση με τίτλο: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

22.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 10.000€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  "Κίτρον" για τη δράση με τίτλο: "Το Οθώνειο Πανεπιστήμιο"

23.Επιχορήγηση ύψους 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) στην "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ" για τη δράση με τίτλο: "ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΑΣ - ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΑΣ: ΜΝΗΜΗ - ΒΙΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ"

24.Παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση ύψους 7.600€ (επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) στο Σωματείο "ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" για τη δράση με τίτλο: «"Εκπαιδευτικά-εικαστικά εργαστήρια για παιδιά που νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού - "Η Τέχνη σύμμαχος στην παιδική υγεία. Τα χαμόγελα επιστρέφουν ΙΙΙ"»

25.Επιχορήγηση ύψους 16.000€ (δεκαέξι χιλιάδων ευρώ) στο Σωματείο "Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος" για τη δράση με τίτλο: "Ναυμαχία της Σαλαμίνας 480 π.Χ."

26.Επιχορήγηση ύψους 8.000€ (οκτώ χιλιάδων ευρώ) στο Ίδρυμα "Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου" για τη δράση με τίτλο: «Διαμόρφωση και διεύρυνση ιστοσελίδας του Ιδρύματος "Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου"»

Το σύνολο των ανωτέρω επιχορηγήσεων ανέρχεται στο ποσό των 361.445 ευρώ

 

2.     Επιχορηγήσεις  και παραχώρηση αιγίδας, για πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα που προωθούν τις Διεθνείς Συνέργειες και την Εξωστρέφεια του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα

 

Μέλη της Ομάδας Εργασίας (όπως αυτή ορίστηκε με την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΑΣΔ/163860/3603/325/03.04.2020), της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι τα ακόλουθα: 

1.Νικόλαος Γεώργιος Καραχάλης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2. Ντένης Ζαχαρόπουλος, Ιστορικός Τέχνης

3. Μαρία Παπαϊωάννου, Arts Manager, British Council

4. Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

5. Νίκη Μόνικα Τσιλιμπέρδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε θετικά για παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ στους παρακάτω φορείς: 

 

 1. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», (L.R.P.A – LABORATORYOF RESEARCH OF PERFORMING ARTS), επιχορηγείται με  το ποσό των 10.000,00 € για την υλοποίηση της δράσης «Rosa Winkel».
 2. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΚΟΡΑΞ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επιχορηγείται με το ποσό των 17.000 ευρώ   για την υλοποίηση της δράσης «Ride into the sun» - 3η Μπιενάλε Βιομηχανικής Τέχνης - Παράλληλο Πρόγραμμα: Διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ Ίστριας και Ανατολικής Μακεδονίας.
 3. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ARTIFACTORY επιχορηγείται με το ποσό των 8.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης  "Art and Culture Vs Xenophobia / Τέχνη και Πολιτισμός απέναντι στη Ξενοφοβία."
 4. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Between the Seas: Mediterranean Performance Lab», επιχορηγείται με το ποσό των 3.000,00 € και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης "Between the Seas: πρόγραμμα φιλοξενίας Μεσογειακών καλλιτεχνών στο Κάστρο Μονεμβασίας".
 5.  Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά–Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία» επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ, και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης  «Every Cinema».
 6. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Κινητήρας χοροθέαμα» επιχορηγείται με το ποσό των 8.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης  «Feminity in Transition».
 7. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Out of the Box Art Company» επιχορηγείται με το ποσό των 20.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης «Greece in USA».
 8. Το Σωματείο / Σύλλογος  με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ  για την υλοποίηση της δράσης «MAkers' eXhange (MAX) – Makers' Mobility Pilot Project».
 9. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση IMPACT HUB LABS επιχορηγείται με το ποσό των 12.000 ευρώ για την υλοποίηση της δράσης "Paint the Change - artistic responses to social challenges". 
 10. Η Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρεία ALEPH / ΑΛΕΦ επιχορηγείται με το ποσό των 10.000,00 € για την υλοποίηση της Δράσης "The Kindly Ones".
 11. Ο Φορέας με την επωνυμία "Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας", επιχορηγείται με το ποσό των 10.000 ευρώ για την υλοποίηση της δράσης "The video Speaks".
 12. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΒΑΚΧΙΚΟΝ" επιχορηγείται με το ποσό των 10.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης "Ανθολογίες νέων ποιητών.
 13. Το ΙΕΜΑ- Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης, ο νεοσύστατος φορέας που προέκυψε από την ανάγκη για διαχωρισμό των δράσεων του ήδη υπάρχοντος φορέα Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής, επιχορηγείται με το ποσό των 10.000 ευρώ, και παραχωρείται η αιγίδα, για το «Music Greece», δράσεις Μουσικής Πληροφόρησης και Προβολής της Ελληνικής Μουσικής Διεθνώς.
 14. H AMKE Τέχνης και Πολιτισμού "ELECTROPERA TARS" επιχορηγείται με το ποσό των 18.000 ευρώ και και παραχωρείται η αιγίδα,   για την πρόταση με τίτλο "Ευρώπη, ο απόηχος του ολοκαυτώματος, η φωνή της αλληλεγγύης".
 15. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών επιχορηγείται με το ποσό των 20.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης "Η επιτελεστικότητα του αρχείου. Οι Πέρσες στη σκηνή: η εμπειρία του τραύματος, η διασύνδεση των πολιτισμών" από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης των Παραστάσεων του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος (Arc-Net) του ΕΚΠΑ.
 16. Η Locus Athens επιχορηγείται με το ποσό των 14.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα, για την performance "Ίαση", της εικαστικού Γεωργίας Σαγρή. 
 17. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιχορηγείται με το ποσό των 12.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης "Μηχανή KASPAR. Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού στις τέχνες του θεάματος με στόχο την κοινωνική ένταξη", σε εγκεκριμένο ευρωπαϊκό project του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe.
 18. Η ΠΑΝΘΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΜΚΕ επιχορηγείται με το ποσό των 5.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα, για την υλοποίηση της δράσης "1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ PERFORMANCE ΑΘΗΝΑ - ΑΙΓΙΝΑ 2020". 
  Το σύνολο των ανωτέρω επιχορηγήσεων ανέρχεται στο ποσό των 217.000 ευρώ.
   

3.     Επιχορηγήσεις  πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό


 

Μέλη της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΑΣΔ/170749/4035/330/9.04.2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Ρέλλας Αντώνης, Σκηνοθέτης, μέλος της Κίνησης Αναπήρων Καλλιτεχνών,
 2. Λογαράς Δημήτρης, επιστημονικό στέλεχος ΕΣΑμεΑ
 3. Καραχρήστος Ιωάννης, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,
 4. Κυριακίδης Θάνος (Blind Adam) εικαστικός καλλιτέχνης,
 5. Τσιλιμπέρδη Νίκη Μόνικα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
   
  Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε θετικά για παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ στους παρακάτω φορείς: 
 1. Το Σωματείο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», με διακριτικό τίτλο Εστία, επιχορηγείται με το ποσό των € 3.000,00, για την υλοποίηση της δράσης «ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ». 
 1. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Συντεχνία του Γέλιου», επιχορηγείται με το ποσό των €13.671,00, για την υλοποίηση της δράσης "Προσβασιμότητα στη Διαφορετικότητα- Καθολική Προσβασιμότητα για την ανάδειξη της ανεκτικότητας, της αλληλοκατανόησης και συμπερίληψης απέναντι στην ανθρώπινη ποικιλομορφία με βάση την παράσταση "Μια Γιορτή στου Νουριάν". 
 2. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», επιχορηγείται με το ποσό των € 6.000,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «Αγγίζοντας τον κόσμο των συναισθημάτων με τα δικά μου χέρια».
 3. H «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», επιχορηγείται με το ποσό των €8.000 ,00 ευρώ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ».
 4. Το Σωματείο «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», επιχορηγείται με το ποσό των €  €22.000, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό».
 5. Ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ», επιχορηγείται με το ποσό των € 13.000,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «το δέντρο της ζωής».
 6. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ"», επιχορηγείται με το ποσό των  €15.000,00 ευρώ, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «3o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη IDF.D (3d International Dance Festival Disability)».
 7. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Polkadot Productions», επιχορηγείται με  το ποσό των € 6.000,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «aΣylum - a safe place within».
 8. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό», επιχορηγείται με το ποσό των €7.000,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «Liminal Access Force». 
 9. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ ΔΗΛΟΣ», επιχορηγείται με το ποσό των € 12.000,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «The Absolut Imperfection».
 10. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ», επιχορηγείται με το ποσό των € 7.000,00, για την υλοποίηση της δράσης «Α.με.Α. Δικαίωμα στην Τέχνη, τον πολιτισμό και στην κοινωνία», με την προϋπόθεση να μην καταβληθεί συνδρομή από τους συμμετέχοντες.
 11. Το σωματείο «ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», επιχορηγείται με το ποσό των €6 .000,00 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «ΑμεΑ και Ψηφιακός Κόσμος», που περιλαμβάνει σχεδίαση – υλοποίησης πολυμεσικής εφαρμογής που θα βασίζεται σε ιστορία που θα γραφτεί από μαθητές με αναπηρία (ΑμεΑ).
 12. Το Σωματείο «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή», επιχορηγείται με το ποσό των €4.500,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση πενθήμερου Καλλιτεχνικού Βιωματικού Σεμιναρίου με θέμα «Εκφράζουμε ελεύθερα τη διαφορετικότητα», το οποίο θα είναι αφιερωμένο σε καλλιτεχνικά εργαστήρια θεάτρου, μουσικής, χορού, αφήγησης και ζωγραφικής/σκηνογραφίας, για άτομα με και χωρίς αναπηρία.
 13.  Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου», επιχορηγείται με το ποσό των € 6.000,00, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΠΤΑ»-7ο ετήσιο φεστιβάλ «Μύλος Παραστατικών Τεχνών» (ΜΠαρΤ), που διοργανώνει σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.
 14.  Ο «ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ -ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», επιχορηγείται με το ποσό των €10.000,00 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση δράσεων με θέμα «Η αναπηρία στην κοινωνία».
 15. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ¨ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ"», επιχορηγείται με το ποσό των €10.000,00 ευρώ, για την υλοποίηση της θεατρικής παράστασης "Ο μικρός πρίγκιπας" του Αντουάν ντε Σαΐντ Εξυπερύ. 
 16. Το φιλανθρωπικό σωματείο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ», επιχορηγείται με το ποσό των €10.000,00,  και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ». 
 17. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΤΕΧΝΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο ARTOGETHER επιχορηγείται με το ποσό των €10.00,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «Ποια είναι η Honorine Platzer;». 
 18. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΚΟΤΣΑΝΑ», επιχορηγείται το ποσό των € 3.000,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης "Πρόγραμμα Ξενάγησης – Διαδραστικής Απασχόλησης για άτομα μειωμένης όρασης και τυφλούς". 
 19. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ομάδα Τέχνης Πάροδος», επιχορηγείται με το ποσό των €12.000,00 για την πραγματοποίηση σειράς θεατρικών παιχνιδιών με μαθητές ειδικού σχολείου.
 20. Το Σωματείο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», με διακριτικό τίτλο "Μαργαρίτα", επιχορηγείται με το ποσό των 20.000,00, και παραχωρείται η αιγίδα για την υλοποίηση της δράσης «Πρότυπα μοντέλα προσβασιμότητας και συμπερίληψης ανθρώπων με αναπτυξιακές αναπηρίες στην τέχνη και τον πολιτισμό. Ημερίδα & Ατελιέ εικαστικών τεχνών».
 21. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία», επιχορηγείται με το ποσό των €24.000,00, ως εταίρος (partner) στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα «Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας 2019/Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» με τίτλο «POWER - Performances Of Wide Enrichment to Raise awareness on different abilities and promote integration». Παραχωρείται και η αιγίδα του ΥΠΠΟΑ.
  Το σύνολο των ανωτέρω επιχορηγήσεων ανέρχεται στο ποσό των 228.171 ευρώ.
   

4.Επιχορηγήσεις Δράσεων Φιλαρμονικών

 

Η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΤΚ/ΤΜ/170801/4038/1125/227/09-04-2020, αποτελούμενη από τα μέλη:

1. Κώστας Καρδάμης, Μουσικολόγος

2. Ιωάννης Ελεφάντης, Πρώην Διευθυντής Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων

3. Δημήτριος Μίχας, Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων

4. Σπύρος Μουρίκης, Κορυφαίος Α΄ στα Κλαρινέτα, Κ.Ο.Α.

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη

εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και την παραχώρηση αιγίδας στους παρακάτω φορείς, ως εξής:

 

1. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ" Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο «1ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Και Χορωδιών Κέρκυρας», με αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΡΦΕΥΣ» Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για το «2ο Σεμινάριο Πνευστών και Κρουστών Φιλαρμονικής Λεχαινών και παράλληλες εκδηλώσεις», με αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

3.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο «5o φεστιβάλ μουσικού πολιτισμού - 5η συνάντηση φιλαρμονικών».

4. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ" Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας για την «Ανάδειξη και διάδοση του συνθετικού έργου του κερκυραίου συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγού Νικόλαου Χαλικιόπουλου - Μάντζαρου».

5. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ  για την δράση με τίτλο "Η φιλαρμονική του Δήμου Πετρούπολης κοντά στους νέους και τον πολιτισμό".

6. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο "Μαρτυρικός Δήμος Δοξάτου: εκδηλώσεις τιμής για τους αγώνες των κατοίκων του", με αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

7. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για Συναυλίες Φιλαρμονικής Εταιρίας Ναούσης Έτους 2020, με αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

8. "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ" Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο «Το μυστήριο του Κήπου – Η Μεγάλη Πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου», με αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

Το σύνολο των ανωτέρω επιχορηγήσεων ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00 ευρώ.

 

5. Επιχορηγήσεις Δράσεων στον Τομέα του Κινηματογράφου και των Οπτικοακουστικών Μέσων

 

Η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΤΚ/ΤΚΟΜ/170773/4036/1123/270/09-04-2020, αποτελούμενη από τα μέλη:

1. Αριστόδημος (Δήμος) Αβδελιώδης, σκηνοθέτης

2. Δημήτριος - Γεώργιος Μπούρας, κριτικός κινηματογράφου

3. Ολυμπία Μυτιληναίου, διευθύντρια φωτογραφίας

4. Παναγιώτα (Πέννυ) Παναγιωτοπούλου, σκηνοθέτις

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ.

Εισηγήθηκε συνολικό ποσό επιχορηγήσεων 470.000,00 € και αποφάσισε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση ή μη και τη χορήγηση ή μη αιγίδας ως εξής:

 

Σχετικά Αρχεία:

Κατηγορία:

1;#Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία Έκδοσης:

02/06/2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
  ​​​​