Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ενημερώνει για την έναρξη του έργου «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» (προϋπολογισμού 3.300.000,00€ και με κωδικό Ο.Π.Σ. 5007851)​, το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης, με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να υλοποιηθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται, με στόχο να λειτουργήσει η μόνιμη έκθεση των σημαντικών συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων (Α.Μ.Χ.) στο νέο κτήριο στη Χαλέπα Χανίων τον Απρίλιο του 2021.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες θα γίνουν δύο διεθνείς διαγωνισμοί και ένας τακτικός, μέσω των οποίων αναμένεται να εξοπλιστούν οι αποθήκες με σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης, να γίνει η προμήθεια των νέων προθηκών, αναπαραστάσεις μνημείων και η μεταφορά των αρχαιοτήτων από το παλαιό Μουσείο (Άγιος Φραγκίσκος) στο νέο κτήριο. Επιπλέον, θα συντηρηθούν τα νέα εκθέματα και θα γίνει η παραγωγή του πληροφοριακού υλικού που θα τα συνοδεύει.
Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χ​ανίων, ως σύγχρονη πολιτιστική υποδομή και πόλος τουριστικής έλξης, θα ενισχύσει σημαντικά την περιοχή εμβέλειάς του, ενώ θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα επηρεάσει θετικά την επισκεψιμότητα ολόκληρης της Περιφέρειας Κρήτης.

Μέσα από την ολοκληρωμένη προβολή του αρχαιολογικού χώρου στο διαδίκτυο αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του, το έργο απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό και διαφορετικές κατηγορίες φυσικών και διαδικτυακών επισκεπτών-χρηστών (τοπική κοινωνία, ευρύ κοινό από όλο τον κόσμο, ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, Α.Μ.Ε.Α.), στοχεύοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου ιστορικού και πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής και παρέχοντας τη δυνατότητα για βαθύτερη και βιωματικότερη γνωριμία με αυτό.

Μέσα από την ολοκληρωμένη προβολή του αρχαιολογικού χώρου στο διαδίκτυο αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του, το έργο απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό και διαφορετικές κατηγορίες φυσικών και διαδικτυακών επισκεπτών-χρηστών (τοπική κοινωνία, ευρύ κοινό από όλο τον κόσμο, ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, Α.Μ.Ε.Α.), στοχεύοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου ιστορικού και πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής και παρέχοντας τη δυνατότητα για βαθύτερη και βιωματικότερη γνωριμία με αυτό.

ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg         EFACHANION_LOGO_EPK.jpg        ΕΣΠΑ (no borders).jpg

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

26/01/2018 -

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Θέμα:

Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ημερομηνία Έκδοσης:

26/01/2018

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις