Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Περίληψη προκήρυξης- πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
ανακοινώνει ότι προκηρύσσει τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1831/10.9.2020 προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ο.Μ.Μ.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά,  μέχρι και την  30  Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16.00,  είτε: α) στη Γραμματεία Δ.Σ. του ΟΜΜΘ, στην έδρα του (25ης Μαρτίου και Παραλία-Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 46) από ώρες 09.00 έως 16.00, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, οπότε στην περίπτωση αυτή ζητείται η υποβολή σχετικής εξουσιοδότησης, είτε: β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση akokkinidou@tch.gr, είτε: γ) μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (η ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποδεικνύεται από τη  σχετική επισημείωση παράδοσης στη Γραμματεία του Δ.Σ του ΟΜΜΘ).

Πληροφορίες: Γραμματεία Δ.Σ. του ΟΜΜΘ, κα Ανατολή Κοκκινίδου τηλ.2310895882.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ www.culture.gr.
Η αναλυτική προκήρυξη θα​ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ www.tch.gr.

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΜΜΘ
Βασίλειος Γάκης
 
 ​

Ημερομηνία:

16/09/2020 - 30/09/2020

Ώρα Έναρξης:

09.00 έως 16.00

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Μουσική

Ημερομηνία Έκδοσης:

11/09/2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις