Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανακοίνωση - Πρόσκληση σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του σχεδίου Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών» της πράξης «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» με κωδικό ΟΠΣ 5076629, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ημερομηνία:

13/10/2021 - 28/10/2021

Τόπος:

  • Πολύγυρος, Χαλκιδικής

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

13/10/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις