Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

 

 Το Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο νομιμότητας των επιχορηγούμενων φορέων του Μητρώου για τις δράσεις τους βάσει των χορηγούμενων από τους φορείς απολογιστικών στοιχείων.

ββ) Τη συλλογή στοιχείων διαχείρισης (οικονομικοί και καλλιτεχνικοί προϋπολογισμοί και απολογισμοί) των καταγεγραμμένων Φορέων του Μητρώου και βάσει αυτών την αξιολόγησή τους για την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ή δραστηριοτήτων τους καθώς και εισηγήσεις στην ιεραρχία και στα θεματικά τμήματα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής.

γγ) Τη διαρκή επικαιροποίηση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων όλων των τομέων σύγχρονου πολιτισμού και μέριμνα για την αξιοποίησή του.

Πρόσβαση στην Πύλη-Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων ΥΠ.ΠΟ.Α παρέχεται μέσα από τον σύνδεσμο:

http://drasis.culture.gr/

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 712, +30 210 82 01 713, +30 210 82 01 782
Φαξ: +30 210 82 01 779


E-mail: tmpf@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις