Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Δράμα και χωρική ευθύνη την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η αρμοδιότητα της Εφορείας αφορά σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, την ανάδειξη αρχαιοτήτων και νεότερων θρησκευτικών μνημείων. Μεριμνά επίσης για την έκθεση των ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οποιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, τη συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στο χώρο αρμοδιότητάς της, την προετοιμασία και την εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων. ​

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας συσπειρώνονται σε δύο τομείς:

Α. Διοικητικό Τομέα που αφορά στη διοικητική μέριμνα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στα πλαίσια της οποίας η ΕΦ.Α. Δράμας διεκπεραιώνει θέματα, όπως: αιτήσεις για χορήγηση οικοδομικής άδειας εκσκαφής/ανανέωση άδειας εκσκαφής, αιτήσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου, αιτήσεις για χορήγηση άδειας καταλληλότητας μη ύπαρξης αρχαίων, αιτήσεις για έκδοση κάρτας ελευθέρας εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αιτήσεις για άδεια κινηματογράφησης, φωτογράφησης, μελέτης και δημοσίευσης μνημείων ή αρχαιολογικού υλικού, αιτήσεις για άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων κοντά σε μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητάς μας, αιτήσεις αρχαιολογικής συλλογής, κατοχής αρχαίων εικόνων/ κινητών ευρημάτων και αιτήσεις για αμοιβές παράδοσης αρχαίων αντικειμένων.

Β. Επιστημονικό Τομέα που αφορά

1. Στην επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την προβολή και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, στη μελέτη, στον προγραμματισμό, στη διαχείριση και στην εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντος χώρους και στην εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Στη μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων,  διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής της ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, στη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, στη διοργάνωση και στη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και στην παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας ανήκει το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας και οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Δράμας. 

Προϊστάμενος:

Πουλιούδη Βασιλική
email προϊσταμένου: vpoulioudi@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πατριάρχου Διονυσίου 2, Δράμα  66133 Τ.Θ 184
Τηλέφωνο: +30 25210 31365, +30 25210 57702, +30 25210 58017 ​
Φαξ: +30 25210 58063​
Έδρα: Δράμα


E-mail: efadra@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις