Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, έχει έδρα τα Ιωάννινα και είναι αρμόδια για τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Κέρκυρας σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού".
 
Το έργο της Υπηρεσίας είναι η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των νεότερων μνημείων (μεταγενέστερων του 1830) και η προστασία των ιστορικών τόπων. Επίσης, εκπονεί και εκτελεί τεχνικές μελέτες σε μνημεία παλαιότερων χρόνων και σε αρχαιολογικούς χώρους. 

Προϊστάμενος:

Κασκάνης Βασίλειος
email προϊσταμένου: vkaskanis@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αρχοντικό Μίσιου, Ασωπίου 9, 45 444 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 78 018, +30 26510 78 062, +30 26510 28 893, +30 26510 64 580
Φαξ: +30 26510 21 203
Έδρα: Ιωάννινα


E-mail: ynmtehvidm@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

  Για το χαρακτηρισμό κτηρίου ως διατηρητέου μνημείου, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας με συνημμένα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία κατά το αρχικό στάδιο της εξέτασης του θέματος (π.χ. φωτογραφίες, τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα με χάρτη ή σκαρίφημα εντοπισμού και γενικώς ιστορικά στοιχεία του κτηρίου) και επιπλέον τεχνική περιγραφή και πλήρης αρχιτεκτονική αποτύπωση του κτηρίου για το επόμενο στάδιο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του.
 
- Για τη χορήγηση έγκρισης οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας: α) πλησίον νεοτέρων μνημείων και β) σε χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο με απόφαση του ΥΠΠΟΑ, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Υπηρεσία με συνημμένη πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη του έργου και φωτογραφική τεκμηρίωση (εις τριπλούν).
 
- Για τη χορήγηση γνωμοδότησης-έγκρισης για αδειοδότηση κάθε είδους κτηνοτροφικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής, οικοδομικής κ.ά. δραστηριότητας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Υπηρεσία με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική- αιτιολογική έκθεση, φωτογραφική τεκμηρίωση, τίτλοι ιδιοκτησίας, διάγραμμα κάλυψης και τυχόν υπάρχουσα άδεια δόμησης.
 
- Για φωτογράφιση, κινηματογράφηση νεότερων μνημείων απαιτείται σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία, όπου να ορίζεται ο σκοπός της φωτογράφισης/ κινηματογράφησης, από ποιον θα διενεργηθεί και η χρήση ή μη επαγγελματικού εξοπλισμού.
Για χρήση απεικονίσεων νεοτέρων μνημείων απαιτείται σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία όπου να ορίζεται ο σκοπός, η χρήση του υλικού και από ποιον.
Κατά περίπτωση, για τη φωτογράφιση, κινηματογράφηση, χρήση απεικονίσεων νεοτέρων μνημείων απαιτείται η καταβολή τελών υπέρ του ΤΑΠ.
 
- Σε κάθε αίτηση που απευθύνεται προς την Υπηρεσία θα πρέπει να αναγράφονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας- αλληλογραφίας του ενδιαφερομένου ή/και του αντικλήτου του, καθώς και πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα, όπου απαιτείται.   ​

 

 
Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07:00-15:00
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07:00-15:00

Ετικέτες: