Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων αποτελεί τμήμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ.Κ.Σ.Ε.), η οποία λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού". 

Το Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, είναι αρμόδιο για:
α) Τη μελέτη και εκτέλεση αμιγώς τεχνικού έργου στο πλαίσιο στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης χώρων, των προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών μνημείων και μνημείων ρωμαϊκής περιόδου, παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών καιμεταβυζαντινών μνημείων, των νεότερων εκκλησιαστικών μνημείων, των νεότερων και σύγχρονων μνημείων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Επίσης την τεχνική υποστήριξη των αρχαιολογικών Έργων των Εφορειών Αρχαιοτήτων.
β) Την εξέταση θεμάτων επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων (άρθρα 40, παρ. 2, 41 παρ. 3, 43 παρ. 2 του ν. 3028/2002 – Α΄153) και κτιρίων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153) και φέρουν τον χαρακτηρισμό επικίνδυνων ή επικινδύνως ετοιμόρροπων.
γ) Τη μελέτη, εκτέλεση για την επέκταση, διαρρύθμιση, διασκευή, επισκευή και διαμόρφωση μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, όπως επίσης και του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτιρίων, των αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων, χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτηρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και για κάθε νέα κατασκευή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους.
δ) Την εισήγηση, σε συνεργασία με τη χωρικώς αρμόδια ΕΦΑ, προς το Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με τη χορήγηση άδειας μελέτης αναστηλωτικών έργων επί μνημείων.
ε) Την πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ/ΙΕΚ, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το ΥΠ.ΠΟ.Α., και φοιτητών ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

Προϊστάμενος:

Διαγουμά Ανδριανή
email προϊσταμένου: adiagouma@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 41, 380 01 Βόλος 
Τηλέφωνο: +30 24210 36987, +30 24210 34002, +30 24210 21246, +30 24210 22318 ​E-mail: ynmtethkse@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις