Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ.Κ.Σ.Ε.) με έδρα τον Βόλο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού".
Η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών,
β) Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων,Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων,
γ) Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης,
δ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
Οι στόχοι της Υπηρεσίας είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία, τα κινητά πολιτιστικά αγαθά, τα Μουσεία και πολιτιστικά κτήρια αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».​

Προϊστάμενος:

Γεωργίου ​Κερασία
email προϊσταμένου: kgeorgiou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 41, 380 01 Βόλος 
Τηλέφωνο: +30 24210 36987, +30 24210 34002, +30 24210 21246, +30 24210 22318 


E-mail: ynmtethkse@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

- Για τη χορήγηση γνωμοδότησης – έγκρισης για οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα (ανέγερση, επισκευή, κατεδάφιση), καθώς επίσης για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών  ή άλλων εγκαταστάσεων, την επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου στην περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο με συνημμένα καταρχάς τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική έκθεση και φωτογραφική τεκμηρίωση (εις διπλούν). Κατά περίπτωση, υποβάλλονται ως συμπληρωματικά στοιχεία σχέδια αποτύπωσης και τίτλοι ιδιοκτησίας. 
- Για την  έγκριση κάθε εργασίας, επέμβασης ή αλλαγής χρήσης σε ακίνητα μνημεία  απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από αναλυτική τεχνική περιγραφή σχέδια υφισταμένης κατάστασης και πρότασης (εις διπλούν), καθώς και τις αναγκαίες κατά περίπτωση μελέτες (π.χ. στατική, Η/Μ, χρωματισμού κλπ.).
- Για τη χορήγηση άδειας χρήσης φωτογραφίας ή/και  φωτογράφισης νεώτερων μνημείων απαιτείται αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη τεκμηρίωση (στοιχεία και ιδιότητα του ενδιαφερομένου, ιδιότητες και προβλεπόμενη χρήση απεικόνισης).
- Για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης νεώτερων μνημείων απαιτείται, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης, αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη τεκμηρίωση (στοιχεία και ιδιότητα του ενδιαφερομένου, χαρακτήρας και προβλεπόμενη χρήση ταινίας,  περιγραφή σεναρίου και τεχνικού εξοπλισμού).
- Για την  έγκριση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων σε νεώτερα μνημεία ή ιστορικούς τόπους απαιτείται τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος (είδος και σκοπός της εκδήλωσης, αριθμός επισκεπτών, πρόγραμμα, συντελεστές, χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού). 
- Για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης νεώτερου μνημείου απαιτείται αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη τεκμηρίωση (στοιχεία και ιδιότητα του ενδιαφερομένου, σκοπός και ειδικό θέμα μελέτης).​

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις