Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης αποτελεί τμήμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ.Κ.Σ.Ε.), η οποία λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού". 

Το Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης είναι αρμόδιο για:
α) Τη συντήρηση, προστασία και αποκατάσταση των πάσης φύσεως νεότερων μνημείων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα.
β) Τη συντήρηση, προστασία, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση έργων τέχνης, ιστορικών κειμηλίων και άλλων αντικειμένων ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.
γ) Την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων.
δ) Την εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών συντήρησης και προστασίας νεότερων μνημείων και έργων τέχνης, καθώς και την επίβλεψη εφαρμογής τους. 
ε) Την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρίωσης.

Προϊστάμενος:

Τζουμουσλή Ελισάβετ

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 41, 380 01 Βόλος 
Τηλέφωνο: +30 24210 36987, +30 24210 34002, +30 24210 21246, +30 24210 22318


E-mail: ynmtethkse@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις