Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αποτελεί τμήμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ.Κ.Σ.Ε.), η οποία λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού". 

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου, τη διαχείριση και διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων και θεμάτων, τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων που υλοποιούνται από την Υπηρεσία στο πλαίσιο προστασίας Νεώτερων μνημείων, τη μέριμνα για τη συντήρηση, φύλαξη και κίνηση του κρατικού οχήματος και του λοιπού εξοπλισμού της Υπηρεσίας, τη διενέργεια πάσης φύσεων συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών τόσο χωρικά, όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων του τακτικού προσωπικού και του προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των τμημάτων της Υπηρεσίας.

Προϊστάμενος:

Συρούκης Παναγιώτης
email προϊσταμένου: psyroukis@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 41, 380 01 Βόλος 
Τηλέφωνο: +30 24210 36987, +30 24210 34002, +30 24210 21246, +30 24210 22318


E-mail: ynmtethkse@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις