Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Γραφείο Βορείου Ελλάδος

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, που υπάγεται στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας. Η χωρική αρμοδιότητά του εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας και του Βορείου Αιγαίου.

Το Γραφείο Βορείου Ελλάδος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας είναι αρμόδιο για την προστασία, την έρευνα και την ανάδειξη των σπηλαίων και των παλαιοντολογικών καταλοίπων, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη, στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
Αποστολή του αποτελεί ο εντοπισμός, η έρευνα, η ανασκαφή, η μελέτη και η προστασία αρχαιοτήτων και των πάσης φύσεως ευρημάτων που προέρχονται από σπήλαια. Η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, η προβολή των επικοινωνιακών δράσεων, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Το Γραφείο Βορείου Ελλάδος ασκεί τις αρμοδιότητές του με τη διενέργεια αυτοψιών, τη διενέργεια ή εποπτεία ανασκαφικής και κάθε μορφής επιστημονικής έρευνας και την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών διαμόρφωσης, συντήρησης και προβολής των σπηλαίων και των ευρημάτων που προέρχονται από αυτά. 

Προϊστάμενος:

Γεωργιάδης ​Φώτης
email προϊσταμένου: fgeorgiadis@culture.gr​

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Ναυαρίνου 28, 55 131, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: +30 2310 410 185
Φαξ: +30 2310 410 376


E-mail: efps@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις