Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διαχείρισης Μονίμου Προσωπικού

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Διαχείρισης Μονίμου Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
 
 α) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και του μόνιμου προσωπικού. 
 β) Τον προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού κατά Κλάδο και Ειδικότητα. 
 γ) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. 
 δ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 
 ε) Την μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, του Τεχνικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων. 
 στ) Την μέριμνα για την συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων απ αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
 ζ) Την εποπτεία τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 η) Την μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών. 

Προϊστάμενος:

Μάκα Χαρίκλεια
email προϊσταμένου: chmaka@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2435E-mail: ddad@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις