Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:
 
 α) Η δημιουργία του πλαισίου ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 β) Η παρακολούθηση της πολιτικής για τη διοίκηση του προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α και των διοικητικών υπηρεσιών του. 
 γ) Η άμεση ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα υπαλλήλων και πολιτών.
 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τα κατωτέρω Τμήματα:
 
 α) Τμήμα Διαχείρισης Μονίμου Προσωπικού. 
 β) Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. 
 γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων. 
 δ) Τμήμα Γραμματείας, Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού. 
 ε) Τμήμα Επιμόρφωσης Προσωπικού. 
 στ) Τμήμα Γενικής Μέριμνας και Ασφάλειας Χώρων     

Προϊστάμενος:

Κοντέλη Περσεφώνη Πάμελα
email προϊσταμένου: pkonteli@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2660,+30 213 132 2248, +30 213 132 2286
Φαξ: +30 210 8201415


E-mail: ddad@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις