Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ι. Ν. Αγ. Νικολάου ή Ι. Μ. Σιαμάδων Δ. Καστανιάς, Ν. Τρικάλων.
Η Ι. Μ. Σιαμάδων, ήταν μετόχι της Ι. Μ. Σταγιάδων, βρίσκεται στο διαλυμένο σήμερα οικισμό "Σιαμάδες" λίγο πριν από το χωριό καστανιά. Μόνο το καθολικό και κάποια ερείπια από τα κελία στο βόρειο και δυτικό τμήμα διασώζονται μέχρι σήμερα από το κάποτε μοναδικής σημασίας μοναστηριακό συγκρότημα. Το καθολικό είναι ναός αθωνίτικου τύπου, σύνθετος τετρακιόνιος με πλάγιους χορούς και νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Ο τρούλλος υψώνεται στο μέσο του κυρίως ναού με υψηλό τύμπανο εσωτερικά κυλινδρικό και εξωτερικά οκτάπλευρο. Η είσοδος στο ναό επιτυγχάνεται με μία μοναδική θύρα στη δυτική πλευρά, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα. Η θύρα περιτρέχεται από λιθανάγλυφο υπέρθυρο με περίτεχνο φυτικό διάκοσμο. Η ανέγερση του ναού έγινε το 1807 και αναγράφεται σε λιθανάγλυφη επιγραφή. Το δάπεδο του ναού καλύπτεται με σχιστολιθικές πλάκες, ενώ δίρριχτη στέγη καλύπτει το ναό. Το εσωτερικό του, ιδιαίτερα το ιερό, ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας είναι κατάγραφοι. Το εικονογραφικό πρόγραμμα ακολουθεί τη συνήθη οργάνωση της μεταβυζαντινής περιόδου όπου οι παραστάσεις οργανώνονται σε ζώνες. Στη δυτική πλευρά ακριβώς κάτω από την κεντρική παράσταση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπάρχει επιγραφή με αναφορά στα ονόματα των ζωγράφων Γεώργιος και Γεώργιος από τη Βελλά και το έτος, 1821, το οποίο είναι έτος ιστόρησης και είναι δυσανάγνωστο και το οποίο έχει αναγραφεί μεταγενέστερα με μολύβι.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας 2000-2006 και στο Μέτρο 2.10 "Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων, Οικισμών της Θεσσαλικής υπαίθρου" και με την υπ΄αριθμ. 3515Γ΄ΠΕΠ/26.3.07 Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας το παρακάτω έργο: Στερέωση - Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Σιαμάδων Δ. Καστανιάς Ν. Τρικάλων, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με αυτεπιστασία (ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ49-46/47751/2486/20.6.07) από την 19η Ε.Β.Α. και είχαν ως στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας και ιστορικότητας ενός από τα πιο αξιόλογα μνημεία στην περιοχή της Πίνδου. Οι εργασίες περιελάμβαναν: α) μέτρα για την προστασία και στερέωση του τοιχογραφικού διακόσμου, για την αποφυγή τυχόν κατάρρευσης τμημάτων του κατά την διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης β) αντικατάσταση και επισκευή της στέγης γ) αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων στην αρχική τους μορφή δ) αποκατάσταση της παλιάς ξύλινης στέγης και των περιθυρωμάτων ε) συντήρηση του δαπέδου και κατασκευή αποστραγγιστικού δυκτίου απαγωγής ομβρίων υδάτων περιμετρικά του ναού.
Η ολοκλήρωση του έργου έχει συντελέσει στη διάσωση και ανάδειξη ενός μνημείου αξιόλογης αρχιτεκτονικής, το οποίο σε συνδυασμό με τον εικονογραφικό του πρόγραμμα δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σύνολο, ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή της Καλαμπάκας.

Ημερομηνία:

21/06/2007 - 15/05/2009

Τόπος:

  • Καστανιά Ασπροποτάμου, Τρικάλων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Κρυσταλλία Μαντζανά
Αρχαιολόγος - Προϊσταμένη 19ης Ε.Β.Α.
Τηλ: +30 24310 76647
Fax: +30 24310 76648
E-mail: 19eba@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2007
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις