Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση υδρόμυλου και μετατροπή σε Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Σύντομη περιγραφή έργου:

Η ημερομηνία σύμβασης είναι η 3/6/1997. Ο προϋπολογισμός κατασκευής έργου ανέρχεται στο πόσο 4.440.205,43 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο περιλαμβάνει το κτίριο των μύλων και μια νέα κατασκευή δυτικά αυτού. Ο μύλος και το κτίριο έχουν εμβαδό 2.500 τ.μ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.


Ιστορικό έργου:

Το κτίριο του υδρόμυλου κάηκε ολοσχερώς το 1981, ήταν τετραώροφο, ορθογωνικό κτίσμα, διαστάσεων 11,63Χ24.17μ. Η μορφή του αποτελεί τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού κτιρίου του 19ου αιώνα. Αυστηρά γεωμετρικό, με πέτρινους περιμετρικούς τοίχους και παράθυρα με τοξωτό τούβλινο υπέρθυρο στην όψη.

Παρ’ όλες τις καταστροφές που έχει υποστεί ο μύλος κατά την πάροδο των χρόνων, όπως το 1935 από την υπερχείλιση του Τριποτάμου και την πυρκαγιά του 1981, η ΔΕΕΜΠΚ κατείχε όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ορθή αποκατάσταση του.

Στόχος της μελέτης ήταν η αποκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής δομής του μύλου κατά δυνατόν πλησιέστερα προς την αρχική. Έτσι ανακατασκευάστηκε ο αρχικός μεταλλικός σκελετός του μύλου στη θέση και τη μορφή του αρχικού. Καθώς επίσης και όλα τα ξύλινα δάπεδα. Τα κουφώματα του μύλου είναι μεταλλικά σιδηρά όπως και τα αρχικά.

Οι τρεις όροφοι του μύλου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως εκθεσιακοί χώροι, και δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις. Η νέα κατασκευή γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της υπόγεια. Ένα υπόγειο έχει προστεθεί και στο κτίριο των μύλων για να αυξηθεί ο ωφέλιμος χώρος του Μουσείου.


Διάρθρωση των χώρων:

Υδρόμυλος:

Στο ισόγειο και στους άλλους δυο ορόφους του Μουσείου χωροθετούνται οι εκθεσιακοί χώροι (συνολικού εμβαδού 1.200τ.μ.)

Στο υπόγειο κάτω από το μύλο είναι ο χώρος του αναψυκτηρίου (εμβαδού 270τ.μ.)


Νέα κατασκευή:

Περιλαμβάνει τρία υπόγεια (365τ.μ το ένα).

1ο υπόγειο : Εργαστήρια Συντήρησης.

2ο υπόγειο : Αποθήκες.

3ο υπόγειο : Η/Μ Εγκαταστάσεις.

Φωτογραφίες:

Τόπος:

  • Βέροια, Ημαθίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις