Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανέλαβε την εκπόνηση έξι συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ, οι οποίες εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τον Ιούνιο του 2011. Οι Πράξεις αφορούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή εργαλείων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θέματα που άπτονται στον τομέα της Εκπαίδευσης στον Πολιτισμό και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το Δεκέμβριο του 2014. Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους:

«Επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (MIS 339815)

«Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο» (MIS 339816)

«Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» (MIS 339817)

«Το θέατρο ως φορέας Παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και σήμερα» (MIS 339818)

«Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά» (MIS 339819)

«Πόλη και πολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των οκτώ περιφερειών σύγκλισης» (MIS 339820)

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις