Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ορίζονται στο άρθρο 19.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι:

α) Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα, που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία των Αρχαιολογικών Μουσείων, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτά πολιτιστικών αγαθών.
β) Η προώθηση σύγχρονων μουσειολογικών και μουσειογραφικών αντιλήψεων και η πρακτική εφαρμογή τους.
γ) Ο συντονισμός της επικοινωνιακής πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας των Μουσείων, η συμμετοχή των πολιτών και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε πολιτιστικά δρώμενα και εκπαιδευτικά προγράμματα σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία.
δ) Η προώθηση, ο συντονισμός και η εποπτεία αρχαιολογικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ε) Η προώθηση των ζητημάτων αρμοδιότητάς της στα γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού.
στ) Η εκπόνηση και η συνεχής επαναξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων κατ’ έτος.
ζ) Η διοργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της.​

Προϊστάμενος:

Σαραγά Νικολέττα
email προϊσταμένου: nsaraga@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33.21.702, +30 210 33.21.706, +30 210 33.21.708​


E-mail: dameep@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις