Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προστασία - ανάδειξη αρχαίου θεάτρου και Ρωμαϊκής Αγοράς Μαρώνειας
Σκοπός του προγράμματος είναι η διάσωση και προβολή των μνημείων και σύνδεση των αρχαιοτήτων με το πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου. Τουριστική αξιοποίηση στη συνέχεια και παραμονή των κατοίκων στον τόπο τους.

Το αρχαίο θέατρο στη θέση "Καμπάνα" χρονολογείται στην πρώιμη Ελληνιστική περίοδο αλλά χρησιμοποιήθηκε μέχρι και την παλαιοχριστιανική εποχή. Οι εργασίες αναφέρονται στην ολοκλήρωη της ανασκαφικής έρευνας, στη σύνταξη μελετών και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, στερέωσης, συντήρησης του μνημείου, στην κατασκευή αποχετευτικού αγωγού και αποστραγγιστικού έργου, στην συμπλήρωση της περίφραξης, σε καθαρισμούς, σήμανση, οργάνωση και εξοπλισμό εργοταξίου. Επιπλέον προγραμματίζονται δίκτυα πυρόσβεσης και ύδρευσης - άρδευσης, θύρα εισόδου, ηλεκτρονική επεξεργασία σχεδίων για αναπαραστάσεις και συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης στον αγωγό της ορχήστρας και το ρωμαϊκό στηθαίο, κατασκευή και αναστήλωση νέων εδωλίων του κοίλου, αεροφωτογράφηση.

Στη Ρωμαϊκή Αγορά, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού, έχουν αποκαλυφθεί τμήματα δύο μεγάλων κτιρίων (τέλος 3ου αι. μ.Χ.), βόρεια των οποίων σώζεται πλακόστρωτος δρόμος, που κατέληγε στο Αδριάνειο ρωμαϊκό Πρόπυλο (2ος αι. μ.Χ.). Οι εργασίες προβλέπουν ολοκλήρωση της αποκάλυψης των κτιρίων, συντήρηση-στερέωση τοίχων, ενοποίηση με τον τομέα του Ρωμαϊκού Προπύλου, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωσημ αποκατάσταση περίφραξης, καθαρισμούς, σήμανση και κατασκευή ελαφρού στεγάστρου. Επιπλέον προβλέπονται καθαρισμοί, τοπογραφική αποτύπωση και αεροφωτογράφηση.

Χρηματοδότης: Γ΄ ΚΠΣ

Ημερομηνία:

01/01/2000 -

Τόπος:

  • Ροδόπη, Ροδόπης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Νικολίτσα Κοκκοτάκη, Χρύσα Καραδήμα
Αρχαιολόγοι
Τηλ: 2531022411
Fax: 2531021517
E-mail: ithepka@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Καραδέδος Γ. , Καραδήμα Χ., Πρόταση αποκατάστασης-αναστήλωσης Αρχαίου θεάτρου Μαρώνειας, 2002
  • Κοκκοτάκη Ν., Ρωμαϊκή Μαρώνεια. Έρευνα και ανάδειξη, 2002

Ετικέτες:

Συντηρήσεις:

Έτος:

2000

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις