Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει έδρα την Κομοτηνή και χωρική αρμοδιότητά της όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης δραστηριοποιείται στους χώρους ευθύνης της βάσει του οικείου Οργανισμού (ΠΔ. 104/2104, ΦΕΚ. 171/Α/28.8.2014) και της αρχαιολογικής νομοθεσίας Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
Κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων η Εφορεία συνεργάζεται με την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς επίσης με τη συναρμόδια για τη Ροδόπη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Παραπέμπει τα θέματα μείζονος σημασίας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων ή στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, κατ΄ εφαρμογή των αρχαιολογικών διατάξεων.
Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το Επιχειρησιακό πρόγραμμα, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της Υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.

Η αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, καθώς και με την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στην επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, τη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και την παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στην οργάνωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.

Προϊστάμενος:

Καραδήμα Χρυσούλα
email προϊσταμένου: chkaradima@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Α. Συμεωνίδη 4, 691 32 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: +30 25310 22 411
Φαξ: +30 25310 21 517
Εδρα: Κομοτηνή


E-mail: efarod@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Στη Γραμματεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης κατατίθενται αιτήσεις για:

α) τη χορήγηση Άδειας Φωτογράφισης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους αρμοδιότητάς της.
β) τη χορήγηση Άδειας Κινηματογράφησης-Βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους αρμοδιότητάς της.
γ) τη χορήγηση Άδειας Δημοσίευσης Εικόνων Αρχαιολογικού Περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση.
δ) τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικών ευρημάτων.
ε) την έκδοση ατομικών αδειών ελευθέρας εισόδου. Για ομαδικές άδειες ελευθέρας εισόδου στους χώρους της Εφορείας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
στ) τη χορήγηση άδειας οικοδομικών εργασιών στα όρια αρμοδιότητας της Εφορείας. Οι εγκρίσεις οικοδομικών εργασιών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από πλήρες τοπογραφικό και διάγραμμα εκσκαφών, αρχιτεκτονική μελέτη (σε περίπτωση επισκευής ή προσθήκης απαιτείται επιπλέον αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης), τεχνική έκθεση και φωτογραφίες, εις διπλούν (ΦΕΚ 861/Β/10.12.1986)
ζ) Πληροφορίες περί των αρχαιολογικών δεσμεύσεων που ισχύουν για συγκεκριμένο ακίνητο ή περιοχή καθώς και οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων (Ν. 2242/94), χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου και, σε περίπτωση περιοχής εκτός σχεδίου, απόσπασμα χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε κλίμακα 1:5000, όπου θα εμφαίνεται ακριβώς η θέση του ακινήτου.
η) χορήγηση για την άδεια λειτουργίας καταστήματος, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών (ΦΕΚ. 96/Δ/2004).

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις