Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποστολή βιβλίων που έχουν βραβευθεί με κρατικό βραβείο σε φορείς εξωτερικού και εσωτερικού
Κάθε χρόνο και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου, αποστέλλονται σειρές βραβευμένων βιβλίων σε φορείς του εξωτερικού (ελληνικές πρεσβείες, έδρες νεοελληνικών σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια κ.α). Βιβλία αποστέλλονται και σε φορείς του εσωτερικού οι οποίοι διαθέτουν οργανωμένες βιβλιοθήκες, κατόπιν αιτήσεώς τους. Μετά την παραλαβή, αποστέλλουν στη ΔΕΠΠ βεβαίωση εγγραφής των βιβλίων, με τους αντίστοιχους αριθμούς και ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης τους.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Γράμματα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις