Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα κτίριο προκειμένου να στεγασθεί ένα μουσικό εκπαιδευτήριο καθορίζονται από το Β. Δ. 16/66 (ΦΕΚ 7/Α/66) και την Υπουργική απόφαση αριθ. 78036/2473/14-10-2004 Φ.Ε.Κ. 1595/Β/2004

Ημερομηνία:

09/08/2017 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Μουσική

Έτος:

2017

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Μουσική
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις