Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επιχορηγήσεις Ομάδων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού για την καλλιτεχνική περίοδο 2017-18
Οι επιχορηγήσεις των Ομάδων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού γίνονται μετά από σχετική Προκήρυξη. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, Τμήμα Θεάτρου και Χορού, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Οι προτάσεις των ομάδων αξιολογούνται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού, η οποία κάνει σχετική εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Θέατρο και Χορός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις