Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση και ανάδειξη τμημάτων Κάστρου Μεθώνης

Το κάστρο της Μεθώνης, ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά σύνολα του ελληνικού χώρου, έχει έκταση 93 περίπου στρεμμάτων. Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη τμημάτων Κάστρου Μεθώνης» εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 15/6/2012 – 31/12/2015 και προϋπολογισμό 701.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης, Αναστήλωσης και Συντήρησης Κάστρων Επαρχίας Πυλίας (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων).

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις στον νοτιοανατολικό επιθαλάσσιο πύργο, στον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και στο δυτικό επιθαλάσσιο τείχος του κάστρου. Συγκεκριμένα, στον νοτιοανατολικό επιθαλάσσιο πύργο έγινε αποκατάσταση των όψεων (κυρίως της ανατολικής και νότιας που είχαν καταρρεύσει), πραγματοποιήθηκαν στερεώσεις και συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, ανακατασκευάστηκαν οι θόλοι, αποκαταστάθηκαν τα οξυκόρυφα ανοίγματα και έγιναν διαμορφώσεις στο εσωτερικό του, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κατάρρευση και να καταστεί ασφαλής και επισκέψιμος. Στον περιβάλλοντα χώρο έγιναν περιφράξεις και κατάλληλες διαμορφώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στον πύργο. Επίσης, έγιναν επεμβάσεις στο δυτικό επιθαλάσσιο τείχος, με συμπληρώσεις και ανακτήσεις στις περιοχές εκείνες του τείχους που είχαν καταρρεύσει ή παρουσίαζαν ήδη έντονα προβλήματα, λόγω της άμεσης γειτνίασης με τη θάλασσα και της έκθεσής τους σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αντιμετωπίστηκαν οι έντονες φθορές και καταρρεύσεις στο δυτικό επιθαλάσσιο τείχος του κάστρου. Επίσης, αποκατάστάθηκε ο νοτιοανατολικός επιθαλάσσιος πύργος, ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα κτίσματα στο εσωτερικό του κάστρου που είχε σε μεγάλο βαθμό καταρρεύσει, και διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος του ώστε να καταστεί επισκέψιμος και ασφαλής, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ανάδειξη του κάστρου της Μεθώνης, ​


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού


Εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", ΕΣΠΑ 2007-2013

Έταιρος:  Επιστημονική Επιτροπή Ανάδειξης, Αναστήλωσης και Συντήρησης Κάστρων Επαρχίας Πυλίας​

Ημερομηνία:

15/06/2012 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Μεθώνη, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Νικόλαος Ζίας
Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​

Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά​
Αρχαιολόγος, Αν. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας​

Ιωάννα Αγγελοπούλου​
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας​

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2012
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις