Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρότυπες φόρμες αιτήσεων προς συμπλήρωση

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, δημιουργήσαμε και σας παραθέτουμε πρότυπες φόρμες με τα συχνότερα αιτήματα που υποβάλλονται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

  • Τα σχετικά αρχεία παρέχονται σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου (*docx), καθώς, και σε μορφή ανάγνωσης (*pdf)
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας αλλά και για ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων αποτελεί η ορθή, ευκρινής (σε περίπτωση χειρόγραφης) και πλήρης συμπλήρωση των κενών πεδίων που εμφανίζονται στις φόρμες από κάθε φορέα/ιδιώτη
  • Τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων efacha@culture.gr ή με συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναγράφεται σε κάθε έντυπο


Για διευκόλυνση, κάθε φόρμα-αίτημα φέρει επάνω δεξιά ή αριστερά ένα διακριτικό αρχίγραμμα με έναν αριθμό, στοιχεία που κωδικοποιούν το θέμα στο οποίο αναφέρονται.

Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται ως εξής:


> Α1-Αίτηση γενικής χρήσης

> Α2-Αίτηση χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε χώρους αρμοδιότητας της Εφ.Α. Χανίων

> Α3-Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος

> Α4-Αίτηση χορήγησης άδειας μελέτης υλικού

> Α5-Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης ανιχνευτή μετάλλων

> Α6-Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

> Α7-Αίτηση χορήγησης άδειας για την ανέγερση οικοδομής εντός ζώνης Β΄ αρχαιολογικού ελέγχου

> Α8-Αίτηση για διενέργεια αρχαιολογικού ελέγχου σε ακίνητο

> Α9-Αίτηση χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

> Α10-Αίτηση χορήγησης πληροφοριών

> Α11-Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής κινητών αρχαίων

> Β1-Αίτηση για χορήγηση έγκρισης απλών εργασιών σε κτίρια της παλαιάς πόλης Χανίων

> Β2-Αίτηση για χορήγηση έγκρισης αποκατάστασης σε κτίρια της παλαιάς πόλης Χανίων

> Β3-Αίτηση για χορήγηση έγκρισης αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης σε κτίρια της παλαιάς πόλης Χανίων


& Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599 προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων <


Περισσότερα αρχεία προς ανάκτηση εμφανίζονται στην κατηγορία παρακάτω

βλ. Σχετικά Αρχεία


Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Πολεοδομία και Κτηματολόγιο, Πληροφορία και Επικοινωνία, Οδηγίες & Κατευθύνσεις, Μεταλλεία, Έρευνα (γενικά), Επικύρωση εγγράφων, Διοικητικές Διαδικασίες, Διάφορα έγγραφα, Δημόσια Διοίκηση, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Βεβαιώσεις, Αρχαιότητες, Άδειες

Ετικέτες:

Έτος:

2018

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Ανάλυση αρχαιολογικού υλικού, Εύρεση Αρχαίων, Χαρακτηρισμοί κτηρίων και χώρων, Ανοιχτά Δεδομένα, Πολιτιστική Κληρονομιά, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσική, Πολιτιστική δράση, Πολιτιστικές Δράσεις, Θέατρο και Χορός, Εικαστικές Τέχνες
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις