Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποτελέσματα διαδικασίας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου Διακήρυξης που αφορά στην Πράξη με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων»

ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg         EFACHANION_LOGO_EPK.jpg        ΕΣΠΑ (no borders).jpg


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς​ τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν,  επί της διαδικασίας ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα ​από 05/10/2022 έως 20/10/2022, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί σχεδίου Διακήρυξης και Παραρτημάτων (Τεχνική Περιγραφή, Φύλλα Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών) που αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών για ψηφιακές δράσεις προβολής του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων» και  με κωδικό ΟΠΣ 5050941, η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε  ένα (1) σχόλιο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Διαβουλεύσεις στις 19/10/2020 από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία SPECTRAtech​, το οποίο και επισυνάπτεται αυτούσιο με την παρούσα ανακοίνωση​​ στο πεδίο Σχετικά Αρχεία:​ που ακολουθεί.

Ημερομηνία:

01/12/2022 -

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Συγχρηματοδοτούμενα έργα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, Οικονομικοί πόροι, Οικονομία και Οικονομικά, Μουσεία, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, Διενέργεια διαγωνισμού

Ανακοινώσεις:

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις