Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» της ίδιας Πράξης (ΕΣΠΑ 2014-2020 / 2021-2027)

Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας,αρχικά ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με προϋπολογισμό 481.602,00€€, έχει μεταφερθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».Αντικείμενο της Πράξης είναι η αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ του κοίλου του αρχαίου θεάτρου. Το Θέατρο, «μέγιστον των εν τη Ελλάδι»σύμφωνα με τον Παυσανία, κατασκευάστηκε το 368 π.Χ.λίγο μετά την ίδρυση της Μεγαλόπολης.Η διάμετρος της ορχήστρας του ανέρχεται σε 30μ., μεγαλύτερη από κάθε άλλο ελληνικόθέατρο, και η χωρητικότητά του εκτιμάται σε 18-20.000 άτομα. Η διαμόρφωση του κοίλου χρονολογείται στο β' μισότου 4ου αι., την εποχή που έδρασε ο ολυμπιονίκης Αντίοχος από το Λέπρεο, ο οποίος και ανέθεσε τις προεδρίεςτου κοίλου, όπως δηλώνεται στις εγχάρακτες επιγραφές πάνω στους θρόνους. Το οικοδόμημα δεν διέθετε μόνιμησκηνή, καθώς η πρόσβαση στο όμορο Θερσίλειο γινόταν από την ορχήστρα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας εκτελεί με αυτεπιστασία το έργο, το οποίο περιλαμβάνεια) την αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ του αρχαίου θεάτρου, β) τη συντήρηση του συνόλου των κατά χώραν σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών των κερκίδων Β και Γ, γ) τη μελέτη κατασκευής αγωγού συλλογής ομβρίων υδάτων ανάντη των κερκίδων, δ) την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών μικρής έκτασης για ειδικά ζητήματα, ε) υποστηρικτικές εργασίες πεδίου, στ) την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του συνόλου του κοίλου του αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης με σύγχρονες μεθόδους, ζ) την προμήθεια ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου για τη μεταφορά ΑΜεΑ από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στο χώρο του θεάτρου, η) την εκπόνηση, κατασκευή και τοποθέτηση δίγλωσσων πινακίδων πληροφόρησης - και σε γραφή Braille– σεεπιλεγμένα σημεία του χώρου του αρχαίου θεάτρου, καθώς την έκδοση δίγλωσσου και σε γλώσσα Brailleενημερωτικού φυλλαδίου για το έργο που θα εκτελεσθεί.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/03/2021 - 31/05/2024

Τόπος:

  • Μεγαλόπολη, Αρκαδίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Έτος:

2023

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις