Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τοπογραφική αποτύπωση και γεωφυσική διασκόπηση των αρχαιολογικών καταλοίπων,στον λιμένα Κυλλήνης (Γλαρέντζα)
Από το καλοκαίρι του 2007, στο λιμένα Κυλλήνης (Μεσαιωνική Γλαρέντζα), υλοποιείται το ερευνητικό πρόγραμμα επιστημονικής συνεργασίας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η τοπογραφική αποτύπωση και η γεωφυσική έρευνα του λιμένα, με σκοπό τη μελέτη των καταλοίπων του λιμανιού των Σταυροφόρων (13ος - 14ος αιώνας), αλλά και την έρευνα για τον εντοπισμό του λιμανιού της πόλεως της Κλασσικής Εποχής, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά.

Σήμερα, η ορατή λιμενική λεκάνη, που αντιστοιχεί στο χώρο του μεσαιωνικού (ίσως και του αρχαίου) λιμανιού, είναι εν μέρει επιχωμένη, ενώ τμήματα των λιμενικών εγκαταστάσεων επεκτείνονται στην παράκτια ζώνη και μέσα στη θάλασσα. Τα εκτεταμένα ενάλια αρχαιολογικά κατάλοιπα των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι ορατά μέσα στη θάλασσα κάτω από τη βόρεια οχύρωση της Μεσαιωνικής Γλαρέντζας.
Για το σκοπό αυτό, και στα πλαίσια νέου πενταετούς ερευνητικού προγράμματος, από το καλοκαίρι του 2013 διενεργείται υποβρύχια ανασκαφική έρευνα.


Χρηματοδότες: ΥΠΠΟΑ, Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ημερομηνία:

01/01/2007 -

Τόπος:

  • Κυλλήνη, Ηλείας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Διονύσιος Ευαγγελιστής
ΠΕ Αρχαιολόγων - Καταδυόμενων
Τηλ: +30 210 92 35 105
Fax: +30 210 92 35 707
E-mail: eena@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2007
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις