Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Το Αναστηλωτικό Έργο στην Ακρόπολη
​Το έργο της προστασίας, συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης των μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης, ενός από τα σημαντικότερα σύνολα-μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνεται και υλοποιείται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται αποσκοπούν στη διατήρηση και παράδοση στις επόμενες γενιές, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, του μοναδικού σε λαμπρότητα συνόλου που δημιούργησαν οι Έλληνες στην κορύφωση του Κλασσικού πολιτισμού, στην προβολή των καλλιτεχνικών του αξιών και στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής του μορφής και λειτουργίας. 

 
Την επιστημονική ευθύνη της εκτέλεσης των έργων έχει από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), διεπιστημονική επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Οι επεμβάσεις ξεκίνησαν το 1975 ως σωστικές για την αντιμετώπιση των σοβαρών δομοστατικών προβλημάτων των μνημείων, καθώς και των προβλημάτων διάβρωσης της επιφάνειάς τους. Η μεθοδική έρευνα του σωζόμενου αρχιτεκτονικού υλικού, επέτρεψε τη διόρθωση των εσφαλμένων τοποθετήσεων των προηγούμενων επεμβάσεων και κατέστησε δυνατή, σε συνδυασμό με την επανένταξη διάσπαρτου αρχαίου υλικού, την αναστήλωση ευρύτερων περιοχών των μνημείων βελτιώνοντας σημαντικά την αρχική τους μορφή. 

 
Η συστηματική τεκμηρίωση, οι ειδικές μελέτες πριν από κάθε επέμβαση και η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών κατά την εκτέλεσή των έργων, κατέστησαν το έργο που έχει επιτελεστεί τα τελευταία τριανταοχτώ χρόνια στα μνημεία της Ακρόπολης διεθνώς αναγνωρισμένο. 

 
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ημερομηνία:

23/06/1975 -

Τόπος:

 • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Δράσεις και έργα του Προγράμματος:

 • Το έργο Αποκατάστασης του Παρθενώνα

  Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί στο μνημείο η αποκατάσταση της ανατολικής πλευράς (1984-1991), η αποκατάσταση με τη χρήση αυτοσχέδιου μηχανισμού μετακίνησης του αδιατάρακτου τμήματος του 5ου από ανατολικά κίονα της νότιας κιονοστοιχίας (1992-1993), η αποκατάσταση του προνάου (1995-2004), η αποκατάσταση του οπισθονάου και η αντικατάσταση των λίθων της δυτικής ζωφόρου με αντίγραφα από τεχνητό λίθο (1992-2004) καθώς και η αποκατάσταση της βόρειας κιονοστοιχίας (2001-2009).

  Το πρόγραμμα των επεμβάσεων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ (2011- 2015) περιλαμβάνει την αποκατάσταση των γωνιών του θριγκού της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα, την αποκατάσταση των κατώτατων στρώσεων (ορθοστάτη και πρώτου δόμου) του βόρειου τοίχου του σηκού, την ολοκλήρωση της κατάξεσης των ραβδώσεων στα νέα συμπληρώματα των κιόνων της βόρειας κιονοστοιχίας και των δύο κιόνων του προνάου, τη δομική αποκατάσταση δύο λίθων του υπερθύρου της δυτικής θύρας του σηκού, καθώς και την αποκατάσταση των δοκών της οροφής του δυτικού πτερού. Στα μελλοντικά προγράμματα του Παρθενώνα περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του αντιθηματικού τοίχου του τυμπάνου του αετώματος της δυτικής πλευράς, η αποκατάσταση του εγκάρσιου τοίχου μεταξύ κυρίως ναού και οπισθοδόμου, καθώς και η αποκατάσταση των πλευρικών τοίχων του σηκού. Για περισσότερα βλ.http://www.ysma.gr

 • Το έργο Αποκατάστασης των Προπυλαίων

  ​Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί στο μνημείο η αποκατάσταση του ανατολικού άκρου του νοτίου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων (1997-2001), η επιτόπια στερέωση και συντήρηση του κεντρικού υπερθύρου (2001-2005), καθώς και η αποκατάσταση της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων, του βορείου τοίχου και της ανατολικής κιονοστοιχίας του κεντρικού κτηρίου (1990-1992, 2002-2009). Το πρόγραμμα των επεμβάσεων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ (2011- 2015) περιλαμβάνει την αποκατάσταση της ανωδομής του νότιου τοίχου και της βορειοδυτικής γωνίας του κεντρικού κτηρίου, καθώς και την αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας. Για περισσότερα βλ. http://www.ysma.gr

 • Το έργο Αποκατάστασης του Ερεχθείου

  Η αναστήλωση του Ερεχθείου αποτελεί το πρώτο έργο αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκε στην Ακρόπολη υπό την επιστημονική ευθύνη της ΕΣΜΑ (1979-1987). Περιλάμβανε την αποκατάσταση των πλευρικών τοίχων, του δυτικού τοίχου και των οροφών της βόρειας και της νότιας πρόστασης, την αποκατάσταση της ΒΑ γωνίας του μνημείου, καθώς και την αντικατάσταση των Καρυατίδων με χυτά αντίγραφα. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης. Για περισσότερα βλ. http://www.ysma.gr

 • Το έργο Αποκατάστασης του ναού της Αθηνάς Νίκης

  H αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης περιλάμβανε την αποκατάσταση το κλασικού ναού στο σύνολό του, καθώς και του πώρινου προκατόχου του (2000-2010). Κατά την περίοδο 2011- 2012 πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση της βόρειας κορωνίδας του πύργου της Νίκης, αντιμετωπίστηκαν τα δομικά προβλήματα του υπόγειου χώρου, και βελτιώθηκαν οι συνθήκες προστασίας και επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών καταλοίπων που σώζονται στο εσωτερικό του πύργου. Ακόμη, προβλέπεται η διαμόρφωση του χώρου και η πρόσβαση για τη θέαση του ναού της Αθηνάς Νίκης από την περιοχή του Βραυρωνείου. Για περισσότερα βλ. http://www.ysma.gr

 • Το έργο συντήρησης και στερέωσης των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης

  Εργασίες στερέωσης σε επικίνδυνα σημεία του βράχου, κυρίως στην ανατολική και βόρεια πλευρά, πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1980-1995. Εργασίες για την τεκμηρίωση της μορφής των τειχών, τη διερεύνηση της παθολογίας και την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης τους με σύγχρονες μεθόδους πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2000-2010. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται πιλοτική επέμβαση στερέωσης στο νότιο τείχος (στην περιοχή μεταξύ της 6ης -7ης αντηρίδας) και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μνημείου καθώς και για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στο σύνολο της επιφάνειας της Ακρόπολης. Για περισσότερα βλ. http://www.ysma.gr

 • Παράλληλες δραστηριότητες
  • Το έργο συντήρησης της επιφάνειας των δομικών υλικών των μνημείων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρακτική, αλλά και με περαιτέρω διερεύνηση των υλικών και μεθόδων.
  • Το έργο καταγραφής, ταξινόμησης και ανάδειξης των διασπάρτων στο βράχο της Ακρόπολης αρχιτεκτονικών μελών και λοιπών αρχαιολογικών τεκμηρίων.
  • Το έργο οργάνωσης, φύλαξης και ψηφιακής διαχείρισης των αναστηλωτικών τεκμηρίων.
  • Το έργο της γεωμετρικής τεκμηρίωσης και της τρισδιάστασης σάρωσης των μνημείων, των τειχών και του βράχου της Ακρόπολης.
  • Το έργο της ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας και του ευρέως κοινού.
  • Το έργο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών και το Μουσείο Ακρόπολης. 

   

  Για περισσότερα βλ. http://www.ysma.gr

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

1975
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις