Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης

Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής:


Ι. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 

Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.» (ΦΕΚ 127/Α/1981) και το Π.Δ. 336/89 «Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» (ΦΕΚ 156/Α/1989) και το ΠΔ 93/2018 «Τροποποίηση του π.δ. 336/1989 "Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος" (Α' 156 (ΦΕΚ 172/Α/2018).

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας των Σχολών παρέχονται από τις Γραμματείες τους. 

1. Εθνικού Θεάτρου 
Πειραιώς 52, 185 47 Νέο Φάληρο-Πειραιάς, τηλ. 210-52.25.634 

2. Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 25-27 και Θράκης, 564 30 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-589104ΙΙ. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ του ΠΔ 370/1983 

1. Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.» (ΦΕΚ 127/Α΄/1981) και το Π.Δ. 370/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α΄/1983), όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν, ανήκουν σε δήμους (ή δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα, ή νομικά πρόσωπα).

2. Η φοίτηση στις εν λόγω Σχολές είναι τριετής, συνεχής και υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές.


3. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στον τριετή κύκλο σπουδών είναι τα εξής: 

Κύρια 
α. Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός 
β. Αγωγή Προφορικού λόγου (ορθοφωνία) 
γ. Κίνηση - Χορός 

Δευτερεύοντα
α. Μουσική - Τραγούδι 
β. Δραματολογία (Ελληνικού και ξένου Θεάτρου)
γ. Ιστορία Θεάτρου 
δ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
ε. Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου 
στ. Σκηνογραφία - Ενδυματολογία και διασκευή προσώπου 

Προαιρετικά 
Oπλομαχητική - Ξιφασκία 

3. Για την εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης του ΠΔ 370/1983 (για απόφοιτους -ες Λυκείου) απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε Εισαγωγικές Εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους (καθώς και τον Οκτώβριο εφόσον υπάρξει σχετική παράταση), σύμφωνα με σχετική Προκήρυξη του ΥΠΠΟ από Επιτροπές Εισαγωγικών Εξετάσεων, οι οποίες ορίζονται από το ΥΠΠΟ, μετά από πρόταση κάθε Σχολής. Στη διαδικασία των Εισαγωγικών Εξετάσεων μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος του ΥΠΠΟ.  

Υποψήφιοι, -ιες που δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου εξετάζονται με ξεχωριστή διαδικασία, ενώπιον ειδικής Επιτροπής Κρίσεως ταλέντων του ΥΠΠΟ.


ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(Τμήμα Υποκριτικής, του Π.Δ. 370/1983, ΦΕΚ 130/Α/1983) 

Α. - ΑTTIKH 

1. Ωδείου Αθηνών 
Ρηγίλλης - Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75 Αθήνα τηλ. 210-72.23.464 - 210-72.44.260 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 39984 / 2282/ 28.9.84 (ΦΕΚ 777 / Β / 84) 

2. Εταιρείας Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης» 

3ης  Σεπτεμβρίου 63, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-32.35.592 – 210- 32.33.537 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 47969 / 5.12.91 (ΦΕΚ 1029 / Β / 91) 36775 / 27.7.94 (ΦΕΚ 611 / Β / 8.8.94), 104819/1144/12.2.07 (ΦΕΚ 447/Β/2007) και Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής αριθμ. 144309/31.7.2015, ΑΔΑ: ΩΣΥΣ7Λ7-ΩΕΘ 

3. «Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα» της Εταιρείας «Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο, Έναστρον»
Δεληγιάννη 19, 106 83 Αθήνα, τηλ. 210-82.31.790 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 59120 / 29.12.99 (ΦΕΚ 53 / Β / 26.1.2000) 23010 / 15.5.2000 (ΦΕΚ 687 / Β / 2.6.2000) και 24127 / 24.5.2000 (ΦΕΚ 731 / Β / 13.6.2000) 

4. Παναγιώτας Μουστάκη-Βεάκη 
Εκφαντίδου 33, 116 33 Αθήνα, τηλ. 210-70.16.934 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 54025 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84) 

5. Θεάτρου Τέχνης 
Ιπποκράτους 70, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210-36.03.941 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ.17929 / 993 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84) 

6. Σωματείου Πειραϊκού Συνδέσμου 
Καραϊσκου 104 και Σωτήρος Διός, 185 82 Πειραιάς, τηλ. 210-41.29.948 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 15839 / 871 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84)

7. «Αρχή», της εταιρείας «Οργανισμός Θεατρικής Κίνησης» 
Μιχαήλ Βόδα 13, 104 39 Αθήνα, τηλ. 210-88.10.496 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 52278 / 21.12.93 (ΦΕΚ 14 / Β / 14.1.94) 41251/309/ 9.1.2008 (ΦΕΚ 115 / Β / 29.1.08) 

8. «Διομήδης Φωτιάδης» 
Πατησίων 87Α, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-82.16.912
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 13569 / 20.7.92 (ΦΕΚ 487 / Β / 92) και 15879 / 30.6.94 (ΦΕΚ 525 / Β / 6.7.94) 51716 / 25.5.09 (ΦΕΚ 1180 / Β / 17.6.09)

9. Εταιρείας «Θεατρικά Δρώμενα - Ίασμος» 
Μαιζώνος 48, 104 38 Αθήνα, τηλ. 210-52.00.096 - 210-52.22.762
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 13841 / 27.6.97 (ΦΕΚ 584 / Β / 15.7.97) 

10. Εταιρείας «Νέο Ελληνικό Θέατρο»
Σπ. Τρικούπη 34 και Κουντουριώτου, 106 83 Αθήνα, τηλ. 210-82.53.489
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 15730 / 30.7.99 (ΦΕΚ 1655 / Β / 99) και 29407 / 25.9.01 (ΦΕΚ 1318 / Β / 01) 

11. «Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αγ. Βαρβάρας Αττικής» 
Σερίφου 2 και Γούναρη, 123 51 Αγ. Βαρβάρα, τηλ. 210-56.90.037, 5622799
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 25190 / 30.7.99 (ΦΕΚ 1604 / Β / 99)

12. Μαίρης Ραζή «Η Πρόβα»
Ηπείρου 39 και Αχαρνών 33, 104 39 Αθήνα, τηλ. 210-88.18.326 
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 31453/30.7.2001 (ΦΕΚ 1072 / Β / 13.8.01) και Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής αριθμ. 163902/2012/26-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ97Λ7-ΙΘΑ)

13. Δήμητρας Χατούπη – «δήλος» 
Ελευσινίων 11, 104 37 Μεταξουργείο, Αθήνα, τηλ. 210-5203562 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 16335/30.7.2003 (ΦΕΚ 1311 / Β / 12.9.2003) και 82672/10.11.2004 (ΦΕΚ 1725 / Β / 22.11.2004) 

14. Έλντας Πανοπούλου «Μέλισσα Σχολή Τέχνης» 
Ψηλορείτη 6, 176 71 Καλλιθέα, τηλ. 210-9589332, 9589334
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 18337/29.7.2005 (ΦΕΚ 1143 / Β / 17.8.2005) 

15. Εταιρείας «Μοντέρνοι Καιροί» 
Ευρυμέδοντος 4, 104 35 Αθήνα, τηλ. 210 - 3470670 
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 45744 / 27.7.2006 (ΦΕΚ 1129 / Β /21.8.2006) 

16. Κάλβου – Καλαμπόκη «Αθηναϊκή Σκηνή» 
Τζιραίων 13 και Αθ. Διάκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210 - 9222300
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 28301/11.8.2006 (ΦΕΚ αριθ. 1332/Β/14.9.2006)

17.  «Πράξη Επτά»
Βαλτετσίου 49, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210-3800624, 3829170       

Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 28645/240/30.7.2008 (ΦΕΚ 1620/Β/13.8.2008) και Βεβαίωση (Μεταστέγασης) Περιφέρειας Αττικής αριθμ. 245974/20-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΛ07Λ7-ΚΑ1)

18. Εταιρείας «Δ. Δερπάνης, Ε. Δερπάνη ΟΕ» με δ.τ. «Σχολή Θεάτρου 10Θ» Ακαδημίας 98-100, 106 77 Αθήνα, τηλ. 210 7101411  Βεβαιώσεις Περιφέρειας Αττικής 683720/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΖ0Θ7Λ7-6ΙΥ) και 1073143/07.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ71Θ7Λ7-ΛΗΒ)

​19. «Έκτη Τέχνη»                                                                             

Σουλίου - Δαμασκηνού 80 & Ζεφύρου 1, 12136 Περιστέρι, τηλ. 210 5750819, 6982792112  Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής αριθμ. 762398/04.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΔΚ7Λ7-ΤΦΣ) ​

20. «Βασίλης Ρίτσος» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΙΛΛΥΡΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ»

Καπνοκοπτηρίου 9, 104 43 Αθήνα, τηλ. 2114255974, 6937359034 Βεβαίωση Περιφέρειας Αττική αριθμ. 315422/15.03.2023 (ΑΔΑ:Ψ7607Λ7-4Τ8)

 


Β. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1. «Καλλιτεχνικής Εταιρείας Προσκήνιο» 
Αριστοτέλους 23, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310-274570 - 261584 (και fax) 
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 36754 / 24.7.97 (ΦΕΚ 680 / Β / 8.8.97) 

2. Εταιρείας «Σύγχρονο Θέατρο - Βασίλης Διαμαντόπουλος» 
Εγνατίας 45, 546 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310-530660
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 22922/177/31.7.2007 (ΦΕΚ 1484/Β/16.8.2007) 

3. «Ανδρέας Βουτσινάς» 
Λέοντος Σοφού 18, 546 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2313-013815, 2313-012919
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 69724/653/30.7.2008 (ΦΕΚ αριθ. 1608/Β/12.8.2008)Γ. - ΠΑΤΡΑ 

Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας
Όθωνος - Αμαλίας 6, Ταχ.Θυρίδα: 1297, Τ.Κ. 26223, ΠΑΤΡΑ, τηλ 2610-623730
Βεβαίωση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αριθμ. ΔΑ 82086/4391/21-11-2013,

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΓΜΠ

 

Δ. - ΚΡΗΤΗ
 
Νότος  ΙΚΕ
Εφόδου  3,  71 303  ΗΡΑΚΛΕΙΟ,  τηλ. 2810-26 38 33
Βεβαίωση Περιφέρειας Κρήτης,  αριθμ. 253/8.8.2017 (ορθή επανάληψη 28.8.2017),
ΑΔΑ: 61ΙΚ7ΛΚ-Τ4Ε

Τελευταία επικαιροποίηση 06.12.2023


Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Θέατρο και Χορός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις