Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης
«Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Ανώτερες Σχολές
Δραματικής Τέχνης»


Σας πληροφορούμε ότι οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής:

Α. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ


Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Ν.Π.Ι.Δ.), λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 ''Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.'' (ΦΕΚ 127 /Α / 81) και το Π.Δ. 336/89 ''Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος'' (ΦΕΚ 156/Α/14.6.89) 
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας των Σχολών παρέχονται από τις Γραμματείες τους. 

1. Εθνικού Θεάτρου 
Πειραιώς 35, 105 53 Αθήνα, τηλ. 210-52.25.634 

2. Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 25-27 και Θράκης, 564 30 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-589104
Β. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

1. Οι Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 ''Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.'' (ΦΕΚ 127 /Α / 81) και το Π.Δ. 370/83 ''Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής'' (ΦΕΚ 130 /Α / 83). 

2. Για την εγγραφή στο Α΄ έτος των Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης, απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, υποβολή αίτησης στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα και συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται τον Σεπτέμβριο μήνα  σύμφωνα με σχετική προκήρυξη,  από Επιτροπή που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουλίου, εκτός και αν οριστεί διαφορετική ημερομηνία.​

3. Η φοίτηση στις εν λόγω Σχολές είναι τριετής, συνεχής και υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές.


4. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στον τριετή κύκλο σπουδών είναι τα εξής: 

Κύρια 
α. Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός 
β. Αγωγή Προφορικού λόγου (ορθοφωνία) 
γ. Κίνηση - Χορός 

Δευτερεύοντα
α. Μουσική - Τραγούδι 
β. Δραματολογία (Ελληνικού και ξένου Θεάτρου)
γ. Ιστορία Θεάτρου 
δ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
ε. Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου 
στ. Σκηνογραφία - Ενδυματολογία και διασκευή προσώπου 

Προαιρετικά 
Oπλομαχητική - Ξιφασκία 

5. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι Υποκριτική, Απαγγελία - Τραγούδι και Στοιχειώδεις Θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά). 

6. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει απολυτήριο Λυκείου, αλλά έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του μέχρι τις 30 Ιουνίου, μπορεί να δώσει εξετάσεις σε ειδική Επιτροπή εξαιρετικών ταλέντων, του άρθρου 12 του Νόμου 1158/81, αφού υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουλίου, εκτός και αν οριστεί διαφορετική ημερομηνία.ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(Τμήμα Υποκριτικής) 
Π.Δ. 370/83 (ΦΕΚ 130/Α/83) 

Α. - ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

1. Ωδείου Αθηνών 
Ρηγίλλης - Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75 Αθήνα τηλ. 210-72.23.464 - 210-72.44.260 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 39984 / 2282/ 28.9.84 (ΦΕΚ 777 / Β / 84) 

2. Εταιρείας Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης» 
3ης  Σεπτεμβρίου 63, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-32.35.592 – 210- 32.33.537 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 47969 / 5.12.91 (ΦΕΚ 1029 / Β / 91) 
36775 / 27.7.94 (ΦΕΚ 611 / Β / 8.8.94) και 
104819/1144/12.2.07 (ΦΕΚ 447/Β/2007) 
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής αριθμ. 144309/31.7.2015, ΑΔΑ: ΩΣΥΣ7Λ7-ΩΕΘ 

3. «Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα» της Εταιρείας «Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο, Έναστρον»
Δεληγιάννη 19, 106 83 Αθήνα, τηλ. 210-82.31.790 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 59120 / 29.12.99 (ΦΕΚ 53 / Β / 26.1.2000) 
23010 / 15.5.2000 (ΦΕΚ 687 / Β / 2.6.2000) και 
24127 / 24.5.2000 (ΦΕΚ 731 / Β / 13.6.2000) 

4. Παναγιώτας Μουστάκη-Βεάκη 
Εκφαντίδου 33, 116 33 Αθήνα, τηλ. 210-70.16.934 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 54025 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84) 

5. Θεάτρου Τέχνης 
Ιπποκράτους 70, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210-36.03.941 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ.17929 / 993 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84) 

6. Σωματείου Πειραϊκού Συνδέσμου 
Καραϊσκου 104 και Σωτήρος Διός, 185 82 Πειραιάς, τηλ. 210-41.29.948 
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 15839 / 871 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84)

7. «Αρχή», της εταιρείας «Οργανισμός Θεατρικής Κίνησης» 
Μιχαήλ Βόδα 13, 104 39 Αθήνα, τηλ. 210-88.10.496 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 52278 / 21.12.93 (ΦΕΚ 14 / Β / 14.1.94) 
41251/309/ 9.1.2008 (ΦΕΚ 115 / Β / 29.1.08) 

8. «Διομήδης Φωτιάδης» 
Πατησίων 87Α, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-82.16.912
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 13569 / 20.7.92 (ΦΕΚ 487 / Β / 92) και 
15879 / 30.6.94 (ΦΕΚ 525 / Β / 6.7.94)
51716 / 25.5.09 (ΦΕΚ 1180 / Β / 17.6.09)

9. Εταιρείας «Θεατρικά Δρώμενα - Ίασμος»
Μαιζώνος 48, 104 38 Αθήνα, τηλ. 210-52.00.096 - 210-52.22.762
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 13841 / 27.6.97 (ΦΕΚ 584 / Β / 15.7.97) 

10. Εταιρείας «Θεατρική Τέχνη» 
Ζαλόγγου 10β, 106 78 Αθήνα, τηλ. 210-38.19.259 – 38.29.558
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 4067 / 21.5.98 (ΦΕΚ 567 / Β / 5.6.98) και 
44012 / 21.11.01 (ΦΕΚ 1603 / Β / 4.12.01) 

11. Εταιρείας «Νέο Ελληνικό Θέατρο»
Σπ. Τρικούπη 34 και Κουντουριώτου, 106 83 Αθήνα, τηλ. 210-82.53.489
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 15730 / 30.7.99 (ΦΕΚ 1655 / Β / 99) και 
29407 / 25.9.01 (ΦΕΚ 1318 / Β / 01) 

12. «Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αγ. Βαρβάρας Αττικής» 
Σερίφου 2 και Γούναρη, 123 51 Αγ. Βαρβάρα, τηλ. 210-56.90.037, 5622799
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 25190 / 30.7.99 (ΦΕΚ 1604 / Β / 99)

13. Μαίρης Ραζή «Η Πρόβα»
Ηπείρου 39 και Αχαρνών 33, 104 39 Αθήνα, τηλ. 210-88.18.326 
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 31453/30.7.2001 (ΦΕΚ 1072 / Β / 13.8.01) 

14. Δήμητρας Χατούπη – «δήλος» 
Ελευσινίων 11, 104 37 Μεταξουργείο, Αθήνα, τηλ. 210-5203562 
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 16335/30.7.2003 (ΦΕΚ 1311 / Β / 12.9.2003) και 
82672/10.11.2004 (ΦΕΚ 1725 / Β / 22.11.2004) 

15. Έλντας Πανοπούλου «Μέλισσα Σχολή Τέχνης» 
Ψηλορείτη 6, 176 71 Καλλιθέα, τηλ. 210-9589332, 9589334
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 18337/29.7.2005 (ΦΕΚ 1143 / Β / 17.8.2005) 

16. Εταιρείας «Μοντέρνοι Καιροί» 
Ευρυμέδοντος 4, 104 35 Αθήνα, τηλ. 210 - 3470670 
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 45744 / 27.7.2006 (ΦΕΚ 1129 / Β /21.8.2006) 

17. Κάλβου – Καλαμπόκη «Αθηναϊκή Σκηνή» 
Τζιραίων 13 και Αθ. Διάκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210 - 9222300
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 28301/11.8.2006 (ΦΕΚ αριθ. 1332/Β/14.9.2006) ​

18. «Πράξη Επτά»
Βαλτετσίου 51, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210-3800624, 3829170
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 28645/240/30.7.2008 (ΦΕΚ 1620/Β/13.8.2008) 

19. Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης
25ης Μαρτίου 80, 132 31 Πετρούπολη, τηλ. 210-5069870, -871 
Απόφαση του ΥΠΠΟ αριθμ. 72074/31.7.2009 (ΦΕΚ 1660/Β/13.08.2009)
Β. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1. «Καλλιτεχνικής Εταιρείας Προσκήνιο»
Αριστοτέλους 23, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310-274570 - 261584 (και fax) 
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 36754 / 24.7.97 (ΦΕΚ 680 / Β / 8.8.97) 

2. Εταιρείας «Σύγχρονο Θέατρο - Βασίλης Διαμαντόπουλος» 
Εγνατίας 45, 546 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310-530660
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 22922/177/31.7.2007 (ΦΕΚ 1484/Β/16.8.2007) 

3. «Ανδρέας Βουτσινάς»
Λέοντος Σοφού 18, 546 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2313-013815, 2313-012919
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 69724/653/30.7.2008 (ΦΕΚ αριθ. 1608/Β/12.8.2008)


Γ. - ΠΑΤΡΑ 

Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας
Όθωνος - Αμαλίας 6, Ταχ.Θυρίδα: 1297, Τ.Κ. 26223, ΠΑΤΡΑ, τηλ 2610-623730
Βεβαίωση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αριθμ. ΔΑ 82086/4391/21-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΓΜΠ


Δ. - ΚΡΗΤΗ
 
Νότος  ΙΚΕ
Εφόδου  3,  71 303,  ΗΡΑΚΛΕΙΟ,  τηλ. 2810-26 38 33
Βεβαίωση Περιφέρειας Κρήτης,  αριθμ. 253/8.8.2017 (ορθή επανάληψη 28.8.2017),
ΑΔΑ: 61ΙΚ7ΛΚ-Τ4Ε​

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Θέατρο και Χορός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις