Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υποέργο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020 / 2021-2027)
​Το έργο «Αποκατάσταση – Στερέωση της Πύλης και τμήματος των τειχών του Κάστρου Καρύταινας Αρκαδίας» της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αρχικά ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.199.850,00€, έχει μεταφερθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Αντικείμενο της Πράξης είναι η αποκατάσταση της Πύλης του Κάστρου που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του τείχους και αποτελεί το μοναδικό σημείο πρόσβασης στην ακρόπολη.
 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας εκτελεί με αυτεπιστασία υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την προσβασιμότητα στην Ακρόπολη», το οποίο περιλαμβάνει α) τον καθαρισμό των υφιστάμενων τοιχοποιιών, β) την απομάκρυνση της αυτοφυούς πυκνής βλάστησης, γ) υποστηρικτή ανασκαφική έρευνα σε επιλεγμένα σημεία για την αποκάλυψη των κτισμάτων της Πύλης, την τεκμηρίωση των κατασκευαστικών φάσεων και της πρόσβασης, δ) επιχωματώσεις στο εσωτερικό της ακρόπολης ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η πεζή και ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών, ε) την καταγραφή και επιστημονική τεκμηρίωση των κινητών και ακίνητων ευρημάτων, στ) την τακτοποίηση και ταξινόμηση του διάσπαρτου υλικού, ζ) την απομάκρυνση μπαζών, η) τη δημιουργία μονοπατιού, θ) την τοποθέτηση στάσεων θέασης, ι) τη δημιουργία και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κατεύθυνσης και πληροφόρησης, κ) την έκδοση δίγλωσσου ενημερωτικού εντύπου και εντύπου σε γραφή Βraille, κα) τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής ακουστικής και εικονικής ξενάγησης.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2021 - 31/12/2023

Τόπος:

  • Καρύταινα, Αρκαδίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Αρχαιότητες, Αρχιτεκτονική, Ανασκαφές

Ετικέτες:

Έτος:

2023

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις