Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απ. ΥΠΠΟ αρ. Α2/Φ.44/35004/2614/2.6.1979 (ΦEK 639/Β'/ 28.7.1979)
Aπόφαση Υπουργού Πολιτισμού αρ. Α2/Φ.44/35004/2614/ 2.6.1979  

"Περί αναθέσεως εκτιμήσεως αρχαιοτήτων μικρής σπουδαιότητος στους Εφόρους Αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 639/Β'/28.7.1979) 

1. Αναθέτουμε στους αρμόδιους Εφόρους Αρχαιοτήτων την εκτίμηση της χρηματικής αξίας των κατά τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 5351/1932 αρχαίων, μικρής σπουδαιότητας, "και ορίζουμε ότι το ποσόν εκτιμήσεως από τους Εφόρους Αρχαιοτήτων, της χρηματικής αξίας των αρχαίων, τα οποία δίδονται από ιδιώτες αναπροσαρμόζεται από είκοσι χιλιάδες (20.000) σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. κατά αρχαίο, με ανώτατο όριο τις 200.000 δρχ. κατά ευρέτη για το σύνολο των αρχαίων που παραδίδονται σε κάθε περίπτωση"(1)

2. "Αν ο ευρέτης, καταθέτης ή άλλος δικαιούχος δεν αποδέχεται την εκτίμηση, που έγινε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων."(1) Σημειώσεις
1. Η Υ. Α. τίθεται όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με την  ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α2/ Φ.44/ 69368/4058/8.11.1982 (ΦΕΚ 16/Β'/20.1.1983) και ήδη την Υ.Α.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α2/ Φ.44/ 9658/426/24.2.1994 (ΦΕΚ 143/ Β'/3.3.1994). 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Χρηματική αξία
 
Ημερολόγιο